De gave van seksualiteit heeft God geschonken om van te genieten. Echter leven we in een wereld na de zondeval en is er veel mis op het terrein van de seksualiteit. Het is belangrijk om elkaar te steunen en voor elkaar te bidden als het gaat om vraagstukken die bij dit onderwerp komen kijken. Seksualiteit is geen consumptieartikel, maar bedoeld om God en de ander en het nageslacht te dienen.

Gemeente van Christus, na 2 leerdiensten over het huwelijk, spitsen we vanmiddag leren toe op seksualiteit. HC zegt het stevig. Lichaam en geest zuiver bewaren.

Positief inzetten. Gave van seksualiteit. Aantrekkingskracht op lichaam van de ander. Meer dan lust. Genegenheid. Liefde te delen, elkaar te voelen, te doen genieten. Bekend: in Grieks 2 woorden gebruikt. Eros en agape. Eros is genietende liefde (op jezelf gericht) en agape (gevende liefde). Die beide hebben hun plaats. Mag van genoten worden. Niet voor niets heeft God het lichaam geschapen. Ook gerichtheid op ander! Gevende liefde. Niet alleen gegeven voor de voortplanting, uit die liefdesbeleving juist de gave van nieuw leven kan en mag komen.

We hebben gemerkt, sprekend bijbelboek hierin is Hooglied. Liefdeslied. Man en vrouw. Ook Christus en gemeente. Eerst positieve en bijzondere te benoemen.

Kerk heeft eeuwen door geworsteld met thema seksualiteit. Cultuur, omgeving heeft altijd woord meegesproken. Augustinus grote invloed gehad. 4e eeuw. Negatieve kijk. Is aangegeven, had te maken met levensweg zelf. Radicaal tot geloof gekomen. Kwam uit de wereld. Moeder voor bekering gebeden. Had een zondig leven. Kind verwekt. Nam afstand van vorige leven. Seksualiteit alleen maar voor voortplanting. Ver van houden. Speelse nog iets. Heeft een periode beziggehouden met Manicheïsme. Scherpe scheiding tussen licht en duister. Tussen God en mens. Hoorde alles van de aarde bij duisternis. Bij goddelijke horen, liet aardse los en op afstand. Augustinus nam daar afstand van. Altijd in christendom zijn daar stromingen van geweest: afstand doen van aardse, lichamelijke. Ik denk dat je mag zeggen: proef je ook in celibaat plicht. Een geestelijke behoort geen seksualiteit te beleven. Is een tegenstelling die de bijbel niet kent. Schepping niet wegduwen. Integendeel.

Wel nodig goed mee om te gaan. Schepping wel in zonde gevallen. Raakt alle terreinen. Niets meer puur en zuiver. Betekent niet dat genieten niet meer zou mogen. Wel de vraag stellen: hoe gaan we ermee om zoals God het heeft bedoeld? Goed voor God, medemens, onszelf en nageslacht?

Bijbelse noties. Gemeenschap plaatsvind: daar is het huwelijk gesloten. Mensen dienen dan open te staan voor nieuw leven. Nieuwe prille leven dient veilige plek te kunnen krijgen. Vader en moeder. Die elkaar werkelijk liefhebben. Liefde en trouw beloven.

Nu buiten paradijs leven, zonde om zich heen grijpt, is een hele kunst om goed met de gave omgaan. Gaat niet vanzelf. Moeten meeste mensen leren. Vallen en opstaan. Hopelijk niet in weg van schade en schande.

Omgaan met gave. Jongeren: leren, levenslang profijt van hebben. Frustratie niet uiten in seksualiteit. Extra moeilijkheid in onze tijd is uitgestelde volwassenheid. Hoorde onlangs nog dat orthodoxe joodse meisjes op hun 16e trouwen. Bij ons veel tijd tussen lichamelijk en geestelijk volwassen. Moeten jonge mensen zoveel jaren omgaan met gevoelens zonder gemeenschap te hebben. Moeilijk voor jongeren om rein reerin te blijven. Wachten op geestelijke volwassenheid. Ook moeilijk omdat ontzettend veel mensen zo heel anders over deze dingen denken. Moeten we tegelijk oppassen, moeite zien en herkennen, dan niet aan alle gevoelens toegeven. Steun aan elkaar geven. Erkennen van strijd! Liefst open en eerlijke gesprekken hierover. Niet verborgen geleerd en gestreden. Niet over gesproken wordt? Van de straat leren… Hele andere geluiden klinken. Hoe is dat in de gezinnen? In clubwerk? Onderwijs? Moeten jongeren alleen strijden en uitvinden? Kunnen ze verlangen, maar is zwaar…. Krijg je steun en begeleiding? Zonder dat de zonde woedt goed gepraat. Seksualiteit eenzijdig. Werkelijk gemeenschap. Maar op veel meer manieren. Tederheid. Leer dat eerst.

Omgang kan moeilijk zijn. Spelen meer dingen. Door zonde maken machten gebruik en misbruik van deze gevoelens en krachten. Kunnen je overvallen. Moeilijk mee om kunt gaan. Al verschilt dat wel. Ene heeft meer moeite met ene gebod dan ander. Of periode in je leven. Nu dit gebod, dan weer ander gebod. Speelt verder dat onze samenleving bij bijbel weggegaan is. Zo ik-gericht. Seksualiteit individueel gezien. Ieder mens moet het kunnen beleven. Huur je voor gehandicapten iemand voor in. Consumptie?! Zo wordt gericht op eigen genot, dan wordt ander een object, een ding. Dan alleen maar lichamelijk. Je die ander niet eens kent… Moet je verder hierbij niet zeggen, christelijk geloof verdwijnt, dit ultieme genot wordt, tot een godheid.

Seksualiteit komen te staan. Reclame kent seksuele lading. Muziek. Machten spelen erop in. Erotische dvd’s. Films. Telefoonnummers. Internet. Geen beschermd internet? Zo naar diverse sites. Snel en veel betalen. Tijdschriften. Zo prikkelend. Graag lezen en kopen?! Via die bladen denken beinvloed!

Moeilijk om rein te blijven! Om te leren. Zowel als je getrouwd bent als niet. Wie kan zich rein bewaren? Weer pas op, dat je niet gebruikt als vrijbrief om aan zonden toe te geven. Dan bederf je het beste. Loop je makkelijk geestelijk schade op. Pad van verslaving. Schuldgevoel. Gebrek aan genade? Vrij met God om gaan, Hem te dienen? Voel je je dubbel en schuldig. Voor je het weet vervuilt het je leven. Zonden bij anderen goed praten?

Ik denk nog steeds, alle openheid ten spijt, dat veel mensen deze dingen alleen moeten doormaken en leren. Niet over gesproken. Misschien nog meest in grappen? Maar: samen te bidden, geloven? Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we aan Gods genade twijfelen en moeten we niet in zonde blijven liggen. Hoe dat doen?

Eerste is dit. Ga naar God. Spreek de dingen maar openlijk uit. Hij is machtiger dan de machten. Vraag om kracht. Iemand schreef: als iemands zonden openbaar zijn geworden, dan veel over gesproken, maar als er net zoveel vooraf over gebeden was dan was het niet gebeurd…?!

Tweede wat ik moet zeggen: breek met zonde. Misschien zijn er onder ons die dat moeten doen. Het kan. Elke dag kan je een nieuw begin maken. Verkeerde lijn doorgesneden. Heel concreet moet worden. Ik volgde een cursus bij Eleos. Problematiek in pastoraat. Vertelde men: onderzoeken 1 op de 7 seksueel is misbruikt. Toen zei men, binnen christelijke kring niet anders is. Dat is wat! Getal van 1 op 7 al te sterk…? Toch onwerkelijk als er geen slachtoffers en geen daders in ons midden zijn. Daders, in Gods naam, breek in Gods naam met die zonde. In belang van slachtoffers. Oproep om hulp te zoeken geldt breder. Allerlei waarin geworsteld kan worden. […] Dan moet je wel bepaalde teksten anders lezen. Valt me op. Samen dan de Bijbel lezen. Wat doe je met die teksten? Daarbij, een relatie goed vindt: er komen snel andere vragen. Belijdenis, ambtsdrager, trouwen, kinderen, dopen…

Mensen die gevoelens hebben rondom kinderen? Daarvan zegt samenleving dat mensen daar niet aan toe mag geven. Volksgericht? Geen plek om te wonen. Pedofilie niet goed gevonden mag worden. Maar die gevoelens kent, geef er nooit aan toe. Eenzaamheid kan groot zijn. Zoek hulp.

Rein blijven. Breng anderen niet in verzoeking. Opmerkingen maken en kijken zou niet mogen? Maakt het niet uit hoe je je kleedt? Dansen? Ligt daarin geen verantwoordelijkheid? Ben je alleen gericht op lichamelijke? Geestelijke van iemand doet er terdege toe. Misschien nog meer.

Verschijnsel loverboy. Trap er niet in. Zijn er op uit je leven kapot te maken. Komt ook voor in kerkelijke kring. He, zij?! Wat kan het dichtbij komen. Waarschuwing vanavond.

Rein blijven. Leg gerust dammen aan. Laat omstanders niet zeuren. Waar ga je heen? Is er veel drank? Is het er heel warm? Harde muziek. Je kunt weinig anders dan drinken en dan aan elkaar zitten. Hoe ga je met drank om? Weet nog steeds wat ik doe?! Vakantiestemming. Internetprovider. Blijf niet alleen voor de buis hangen. Niet vuile moppen. Vermijd maar die kantine tussen de middag. Loop maar een rondje om. Als je je verveelt, ga iets positiefs doen. Frustratie goed uiten. Lees iets goeds.

Bewaar je rein. Je leven kan nieuw worden. Wees zuinig op rein zijn. Bewaar jezelf. Wil alsjeblieft niet via schade en schande wijs worden. Amen.

 

Reeuwijk, Ichthuskerk, Zondag 18 maart, 17 uur. Schriftlezing Hooglied 2 en 1 Korinthe 6:10-20. Derde leerdienst over het huwelijk (deze dienst specifiek over seksualiteit) i.h.k.v. het seizoensthema volkomen / (on)voltooid leven.