Tag Zoon des mensen

ds. J. Post – Lukas 9:44

Bij de tweede aankondiging van Zijn lijden en sterven leert de Heere Jezus dat Hij, die de Zoon des mensen is, overgeleverd zal worden in mensen handen. Het vindt plaats na de verheerlijking op de berg waarna Hij afdaalt en… Verder lezen →

kand. W.J. Korving – Markus 2:10-11

Jezus toont in het vergeven van zonden Zijn almacht Het huis waar Jezus was is vol van mensen toen de vier vrienden met een verlamde die op een bed lag kwamen. In geloof maakten ze het dak open. Ze geloofden… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 16 vers 13-17

De joodse mensen zagen Jezus niet als de Christus of Messias, maar als een bijzondere profeet. Wie is Jezus voor ons?  De belijdenis dat Hij de Christus is, zoals Petrus beleed, heb je niet van jezelf, maar is door God… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen