Tag zondeval

ds. T. Overbeeke – Psalm 2:11

In Psalm 2 wordt een spiegel voorgehouden: hoe is het gesteld met het verzet tegen de Gezalfde in ons hart? Rond de geboorte van Jezus was er gaat, bijvoorbeeld van koning Herodes en door de eeuwen heen hebben koningen en… Verder lezen →

ds. R. Kattenberg – Openbaring 4:1

De apostel Johannes krijgt op Patmos een zicht op de hemel. Hij ziet een open deur in de hemel. Die deur is niet opengegaan, maar was al open. Christus is afgedaald naar de aarde omdat wij door de zonde de… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 3

De realiteit van de zondeval is te erg om te zeggen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd om God en de naaste te haten. Maar zo waren wij niet geschapen. God heeft de mens goed geschapen naar Zijn beeld. Adam… Verder lezen →

dr. P. Masters – Romeinen 5:12a

Alleen in de Bijbel wordt ons de ware natuur van ons mensen beschreven en verklaard waarom we zijn zoals we zijn. Het komt door de zondeval, de mensheid is gevallen van God. We waren ongehoorzaam aan God. De mens is… Verder lezen →

prop. G.A. van Ginkel – Lukas 1:37

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn Op deze eerste Adventszondag in 2019 wordt het woord in deze wereld gepreekt dat geen ding bij God onmogelijk is. In een wereld waar mensen tot geweldige en grote dingen in staat… Verder lezen →

ds. W. van Vlastuin – Genesis 3:1-15

Adam waar ben je? Toen de mens in het paradijs in zonde viel door God ongehoorzaam te zijn, wilde hij niet meer met God te maken hebben. Maar God zocht de mens op: Adam, waar ben je? Zo zoekt God… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 49

De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers Gods wil is volmaakt en alleen goed. Zijn wet is Zijn wil en die zal geschieden. Tegelijkertijd is het de bede voor de kerk op aarde ‘Uw wil geschiedde’, dat… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Heidelbergse Catechismus zondag 3

In Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus klinken ernstige woorden: wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is ook in 2019 realiteit, ondanks dat velen de catechismus verouderd vinden. De Bijbel leert ons dat wij… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1, paragraaf 6

De Dordtse Leerregels wijzen op Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid inzake de verkiezing en de verwerping. Het geloof is een gave, daar kan en hoef je als mens niets aan bij te dragen. Het ongeloof wordt in de bijbel gezien… Verder lezen →

ds. J.J. Verhaar – Psalm 136

In Psalm 136 wordt God bezongen als de Wijze Schepper, de Grote Bevrijder, de Overwinnende Generaal en de Goedertieren Erbarmer. In de kerk danken en loven we God en brengen we Zijn grote daden, zoals de uittocht uit Egypte (zonde)… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen