Preekaantekeningen

Tag

zondeval

ds. R. Kattenberg – Openbaring 4:1

De apostel Johannes krijgt op Patmos een zicht op de hemel. Hij ziet een open deur in de hemel. Die deur is niet opengegaan, maar was al open. Christus is afgedaald naar de aarde omdat wij door de zonde de… Lees verder →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 3

De realiteit van de zondeval is te erg om te zeggen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd om God en de naaste te haten. Maar zo waren wij niet geschapen. God heeft de mens goed geschapen naar Zijn beeld. Adam… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 5:12a

Alleen in de Bijbel wordt ons de ware natuur van ons mensen beschreven en verklaard waarom we zijn zoals we zijn. Het komt door de zondeval, de mensheid is gevallen van God. We waren ongehoorzaam aan God. De mens is… Lees verder →

prop. G.A. van Ginkel – Lukas 1:37

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn Op deze eerste Adventszondag in 2019 wordt het woord in deze wereld gepreekt dat geen ding bij God onmogelijk is. In een wereld waar mensen tot geweldige en grote dingen in staat… Lees verder →

ds. W. van Vlastuin – Genesis 3:1-15

Adam waar ben je? Toen de mens in het paradijs in zonde viel door God ongehoorzaam te zijn, wilde hij niet meer met God te maken hebben. Maar God zocht de mens op: Adam, waar ben je? Zo zoekt God… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 49

De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers Gods wil is volmaakt en alleen goed. Zijn wet is Zijn wil en die zal geschieden. Tegelijkertijd is het de bede voor de kerk op aarde ‘Uw wil geschiedde’, dat… Lees verder →

ds. M. Goudriaan – Heidelbergse Catechismus zondag 3

In Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus klinken ernstige woorden: wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is ook in 2019 realiteit, ondanks dat velen de catechismus verouderd vinden. De Bijbel leert ons dat wij… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1, paragraaf 6

De Dordtse Leerregels wijzen op Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid inzake de verkiezing en de verwerping. Het geloof is een gave, daar kan en hoef je als mens niets aan bij te dragen. Het ongeloof wordt in de bijbel gezien… Lees verder →

ds. J.J. Verhaar – Psalm 136

In Psalm 136 wordt God bezongen als de Wijze Schepper, de Grote Bevrijder, de Overwinnende Generaal en de Goedertieren Erbarmer. In de kerk danken en loven we God en brengen we Zijn grote daden, zoals de uittocht uit Egypte (zonde)… Lees verder →

ds. C. Oorschot – Romeinen 13 vers 10

Zondag 23 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Romeinen 13 vers 10 – ds. C. Oorschot (Stellendam) Voorzang: Psalm 90 vers 8 en 9 Gebed, Votum en groet Psalm 39 vers 3 [in verband met het overlijden van… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen