Tag zonde

ds. D. Siebelink – Johannes 16:13

De Heilige Geest getuigt niet van Zichzelf, maar van Christus. De gemeente is een horende gemeente omdat het geloof uit het gehoor is. De Geest laat ons zien dat Christus in onze plaats de vloek heeft gedragen en dat God… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Johannes 16:8a en 9

De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Zonde is dat we aan God en Zijn Zoon voorbij leven, dat we menen onszelf wel te kunnen redden. Dat is echter een vergissing: genade komt bij God vandaan, we worden door het… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – 1 Johannes 1:1-4

  Gemeente, de brief van Johannes. Maar is het wel een brief? Er staat geen adres. Hij schrijft wel over lieve kinderen. Daar zit intimiteit en betrokkenheid in. En broeders. Wie zijn dat? Waar wonen die? Dat is allemaal niet… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Mattheüs 18:21-35

Het gebed om vergeving gaat in het gebed des Heeren (Onze Vader) gepaard met het gebed om ook aan anderen, die ons iets schuldig zijn, te vergeven. Wij kunnen onze schuld ten opzichte van God nooit voldoen. Het is genade… Verder lezen →

ds. B.L.P. Tramper – Galaten 2:20

Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. God ziet iemand die met Christus verbonden is, als geheel rein en rechtvaardig. Toen Christus aan het kruis stierf, stierf ik, zegt Paulus. Voor mijn oude, zondige, corrupte leven was er slechts… Verder lezen →

prof. dr. W.H.Th. Moehn – Openbaring 21:5a

Johannes hoort de stem van God: God belooft alle dingen nieuw te gaan maken. Hier klinkt de echo van Jesaja, zoals in het boek Openbaring er veel verwijzingen naar de profeten zijn. God maakt de dingen nieuw; dat is Gods… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 7:1

In zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente van Korinthe, die hem zo dierbaar is, gaat Paulus in op hoe gelovigen zich bekeren. Hij roept hen op: laat ons onszelven reinigen van alle besmetting van het vlees en van de… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 14:1-3

Op weg naar Jeruzalem het kruis op Golgotha onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Hij leest van hun gezichten af dat ze ontroerd zijn, dat ze geschokt zijn en Hij kent hun harten. Bent u ontroerd, geschokt door de uitbraak… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 8:1-11

De Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op heterdaad is betrapt van overspel. Zij willen Jezus in de val lokken: als Hij voor de doodstraf pleit, kunnen ze Hem bij de Romeinen aanklagen en en als Hij… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Romeinen 6:23

In het laatste vers van Romeinen 6 beschrijft de apostel Paulus kernachtig de essentie van het Evangelie. Het contrast kan niet groter: dood en leven. Zonde en genade. Wat betaalt de zonden? De dood. Het is de bezoldiging voor de… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen