Preekaantekeningen

Tag

zonde

ds. B.L.P. Tramper – Galaten 2:20

Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. God ziet iemand die met Christus verbonden is, als geheel rein en rechtvaardig. Toen Christus aan het kruis stierf, stierf ik, zegt Paulus. Voor mijn oude, zondige, corrupte leven was er slechts… Lees verder →

prof. dr. W.H.Th. Moehn – Openbaring 21:5a

Johannes hoort de stem van God: God belooft alle dingen nieuw te gaan maken. Hier klinkt de echo van Jesaja, zoals in het boek Openbaring er veel verwijzingen naar de profeten zijn. God maakt de dingen nieuw; dat is Gods… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 7:1

In zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente van Korinthe, die hem zo dierbaar is, gaat Paulus in op hoe gelovigen zich bekeren. Hij roept hen op: laat ons onszelven reinigen van alle besmetting van het vlees en van de… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 14:1-3

Op weg naar Jeruzalem het kruis op Golgotha onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Hij leest van hun gezichten af dat ze ontroerd zijn, dat ze geschokt zijn en Hij kent hun harten. Bent u ontroerd, geschokt door de uitbraak… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 8:1-11

De Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op heterdaad is betrapt van overspel. Zij willen Jezus in de val lokken: als Hij voor de doodstraf pleit, kunnen ze Hem bij de Romeinen aanklagen en en als Hij… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Romeinen 6:23

In het laatste vers van Romeinen 6 beschrijft de apostel Paulus kernachtig de essentie van het Evangelie. Het contrast kan niet groter: dood en leven. Zonde en genade. Wat betaalt de zonden? De dood. Het is de bezoldiging voor de… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 4:1

In het vierde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief wijst de apostel Petrus op de geestelijke strijd die gaande is. We moeten alle beschikbare wapens ter hand nemen. Het eerste is de gedachte van Christus. Hem voor ogen hebben in het… Lees verder →

ds. J.P. Lensen – Efeze 3:16-17

Paulus bidt voor de gemeente van Efeze. Hij doet dat op zijn knieën, een teken van diep ontzag voor God. Hij bidt of dat Christus in hun harten mag wonen. Dat is zó zondig, omdat anders de Satan er als… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Johannes 1:29b

In de heenwijzing naar de Heere Jezus door Johannes de Doper komen de lijnen samen. Zie! Merk op. Het Lam. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het Lam van God. Hij is hét Lam, in Hem… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Psalm 36:9

In Psalm 36 legt David uit wat wij van nature zijn: zondig, van God afgekeerd, tot veroordeling gedoemd. Maar hij wijst ook hoe we tot leven kunnen komen: in Christus. Zo zien we diep in het Oude Testament Christus oplichten,… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen