Tag zondaar

kand. J.H. van der Velden – Lukas 18:9-14

De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van de Farizeeër en Tollenaar die allebei opgaan naar de tempel om te bidden. Het gebed van de Farizeeër is gericht op zichzelf zonder dat hij iets van God nodig heeft. De Tollenaar daarentegen… Verder lezen →

kand. W.J. Korving – Lukas 7:47

Als de Heere Jezus bij Simon de Farizeeër is, dan komt daar een zondares binnen die Zijn voeten wast, kust en droogt met haar haren. Ze heeft de Heere Jezus veel lief en betoont zo in geloof haar liefde tot… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Romeinen 8:24-25

De christelijke hoop is geen misschientje maar vaste grond. Wat we al kunnen zien hoeven we niet meer te hopen. De christelijke hoop is de brug tussen het verleden wat er is gebeurd het lijden en de opstanding van Christus… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – 2 Kronieken 33:10-12

Geen zondaar op aarde is buiten het bereik van de Almachtige God die zondaren inwint voor Zijn Koninkrijk. Als het voor Manasse kan, zou het dan niet voor u kunnen? Manasse die al Gods geboden overtrad. Die Zijn eigen kinderen… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Lukas 7:37-38a

Toen Jezus te gast was bij Simon de Farizeeër kwam een vrouw binnen. Ze had vele zonden gedaan en stond er zelfs om bekend. Ze goot een fles albasten olie over de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Mattheüs 9:12,13

Op het machtswoord van Jezus ‘Volg Mij’ staat de tollenaar op uit het tolhuis en volgt terstond Jezus. Jezus is gekomen naar deze aarde om te roepen en zalig te maken dat verloren is. Zijn roep is hier een roep… Verder lezen →

ds. J. Joppe – Hebreeën 2:3a

Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo’n grote zaligheid geen acht nemen? Zoals de vraag destijds tot de Hebreeën kwam die overwogen om tot de Joodse religie terug te keren, komt de vraag vandaag de dag tot ons. Te… Verder lezen →

ds. W.F. ’t Hart – Markus 16:7b

De betekenis van Jezus’ opstanding Het is de opgestane Paasvorst die opstond uit de dood en het afgedrevene zoekt. Hij zoekt de Zijnen op én Petrus. Petrus, de discipel die Jezus verloochend had, was diep bedroefd over zijn zonden. Met… Verder lezen →

ds. D. Heemskerk – Efeze 2:4-5

De Bijbel heeft een unieke boodschap van redding. In andere godsdiensten zoekt de mens naar God; in de Efezebrief laat Paulus zien dat God óns zoekt. Bovendien is er in de mens geen enkel aanknopingspunt voor de genade én hoeven… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Jesaja 55:8

Gods gedachten en wegen God maakt Zich door de profeet Jesaja bekend dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn en onze wegen niet Zijn wegen. God roept zondaren, vijanden, op om tot Hem terug te keren. En dan niet zo… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen