Tag zingen

ds. G.C. Vreugdenhil – Lukas 12:13-21

Een man onderbreekt Jezus’ onderwijs met een vraag over een erfenis. Jezus vertelt dan een gelijkenis over een dwaze boer. Die boer had een egocentrisch leven, alles draaide om zichzelf, maar hij vergat voor zijn ziel te zorgen. Het leven… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Psalm 104:33-34

Genieten van het goede van het leven kan niet zonder God, ook niet in het huwelijk. God is de gever van al het goede. In de grootste gave, die van Zijn Zoon, had Hij ons geluk op het oog. 

ds. J. Post – Lukas 1:46-48a

Als de Heere Jezus in je leven komt, dan ga je zingen. Dat deed Maria eeuwen geleden. Zij werd vervuld met de Heilige Geest. Haar hart was vol van God. Niet alleen omdat ze de Heere Jezus onder haar hart… Verder lezen →

ds. A. van Zyl – Handelingen 16:25

In de Bijbel worden verschillende beelden aangereikt van de kerk van Christus. In het boek Handelingen zie je de kerk in actie. Paulus en Silas zitten in de gevangenis, maar bidden tot God en loven God. Dat is ook onze… Verder lezen →

ds. L. Kruijmer – Lukas 1:41,43

De lofzang van Elizabet: het volle Kerstevangelie in een paar woorden De lofzang van Elizabet is de eerste lofzang die er klinkt nadat de Engel Gabriël de komst van de beloofde Messias en Zijn voorloper, Johannes de Doper, aankondigt. Elizabet… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 98

Psalm 98 roept op om een nieuw lied te zingen. God is een verrassend God. Waar Hij werkt, gebeurt er iets nieuws. God is betrokken op heel de schepping en heel de aarde, vandaar dat in deze Psalm iedereen wordt… Verder lezen →

ds. D. Verkuil – Psalm 16:2

In Psalm 16 verklaart David Zijn liefde richting God. In tere bewoordingen verklaart hij dat er niets of niemand is buiten God. Dat God zijn deel is, maakt hem (en de gelovige) tot een tevreden mens. Zij herkennen anderen die… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Jakobus 5:13

Een raad om in Gods afhankelijkheid te leven Jakobus schrijft de brief aan de broeders om hen te leren in afhankelijkheid te leven. God geeft het leven en alles is in Zijn voorzienigheid. Wat is onze nood vandaag met biddag… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Psalm 118

Ds. D. Siebelink Psalm 118: 19-29 11 september 2016; Ichthuskerk; 18.30 uur; voortzetting + dankzegging Heilig Avondmaal   Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. In de verzen 5 t/m 18 hoorden we een enkeling spreken over de… Verder lezen →

ds. J. van Rossum – Openbaring 7:9-14

Hersteld Hervormde Gemeente – Driebruggen; 18.30 uur Ds. J. van Rossum (Waarder, emeritus) Psalm 138:1 Openbaring 7 (geheel, http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Openbaring+7&id47=1&l=nl&set=10) Gebed Psalm 147:1,7 (“wij noemden u”; “willen wij met elkaar gaan zingen”) Psalm 135:12 (tussenzang) Dankgebed Psalm 68:2 Aantekeningen preek Tekst:… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen