Tag ziekten

ds. M.A. van den Berg – Mattheüs 8:17

De Heere Jezus genas tijdens Zijn rondgang op aarde vele zieken en dreef demonen uit. De evangelist Mattheus wijst erop dat daarin een Jesaja-woord in vervulling is gegaan: de knecht des HEEREN heeft onze ziekten en krankheden op Zich genomen…. Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 24:13

We leven in de eindtijd: de tijd waarin we wachten op Christus tweede komst. Voor een christen is het einde niet negatief of somber, maar zien we uit naar de verlossing – verlost te worden van de duivel, zonde en… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen