Tag zending

prop. J.J. de Haan – Mattheüs 28:20

Vlak voor Zijn hemelvaart geeft Heere Jezus Zijn discipelen de opdracht om het Evangelie naar alle volken te brengen. Hij geeft er een belofte bij: Hij zal bij de Zijnen zijn, alle dagen, zowel op blijde als verdrietige dagen. Ik ben… Verder lezen →

ds. J.B. ten Hove – Handelingen 9:16

Paulus krijgt vlak na zijn bekering te horen dat hij veel zal moeten lijden om Jezus’ wil. Hij krijgt echter, net als wij, niet te horen hóe hij zal lijden. Het lijden waar Paulus mee te maken krijgt zal heel… Verder lezen →

ds. J.E. de Groot – Markus 10: 21, 23 en 27

De rijke jongeling komt met haast naar Jezus, hij knielt voor Hem neer en vraagt naar hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het van ’s mensen zijde onmogelijk is om zalig te… Verder lezen →

kand. A.S. Middelkoop – Jona 1:1-3

Als God de profeet Jona roept om naar Ninevé te gaan om tegen haar te prediken, zwijgt Jona en gaat de andere kant op naar Tarsis. Jona wilde niet naar Ninevé, niet ik. Daarmee was hij gehoorzaam aan de stem… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 3:7-13

Filadélfia zendingsgemeente  Soms komt nog weleens de vraag wat een christelijke gemeente aan zending doet. Christenen doen niet zozeer aan zending maar weten zich gezonden. Heel gewone mensen die de Naam van Jezus groot maken en dicht bij het Woord… Verder lezen →

ds. J. Hogenhout – Handelingen 1:8

Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht in Jeruzalem te blijven. Gehoorzaamheid aan het Woord is belangrijk – en misschien wel onderbelicht onder ons. In Jeruzalem zúllen de discipelen de kracht van de Heilige Geest ontvangen om getuige te zijn in… Verder lezen →

ds. C.J.P. van der Bas – Openbaring 20:12, 21:3-4

God als rechter én vader In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, gaat over de laatste dingen. Aan de laatste dingen gaan de eerste dingen vooraf. Bij het laatste oordeel zullen de boeken geopend worden. Onze zonden zullen ons… Verder lezen →

ds. L. de Wit – Kolossenzen 1: 9a, 10b

De kerk is de leerschool van de Heilige Geest. Paulus verlangt ernaar dat de gemeente van Kolosse mag groeien in kennis en wijsheid van God. God wil dat geven, ondanks dat het aan onze kant tekort is. Er is echter… Verder lezen →

Prof. J. Hoek – Psalm 67

Prof. J. Hoek 28 augustus 2016, 18.30 uur, Ichthuskerk Psalm 67 (tekst) In Psalm 67 vinden we het gebed om Gods zegen. Blikrichting: hemelhoog en wereldwijd. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Psalm is bekend als dankdagpsalm, ook wel als… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen