Tag zendbrief

dr. P. Masters – 3 Johannes

Correctie in de bediening De apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief over de bediening van de ouderlingen. Dat het goed met hen gaat, welvaart in leven en voor de ziel. Gajus, zijn geliefde broeder in Christus, is een voorbeeld… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Johannes 5:18

Onveranderlijk onderscheiden van de wereld Het is de apostel Johannes die in zijn zendbrief een aantal zekerheden beschrijft. Wij weten dat christenen niet zondigen, niet gemakkelijk de zonden zoeken. Hun geweten functioneert. Er is zelfonderzoek. Wij weten dat de kerk… Verder lezen →

ds. J. Post – 1 Johannes 1:5-7

Wandelen in het licht of in de duisternis  De apostel Johannes stelt scherp het licht tegenover de duisternis. God is Licht. Wie aan Hem verbonden, als in het leven God en Christus centraal staan, wandelt in het licht. Wandelen in… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:3-6a

God verkiest omdat Hij Zijn Zoon verworpen heeft. Bij het avondmaal moeten we zien op Gods genade en ook wel op onze zonden en ellende, maar daar niet in blijven steken. Vanuit onszelf deugen we niet, in het licht van… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen