Tag zaligspreking

ds. A.A.W. Boon – Psalm 84:5-6, 13

In Psalm 84 klinken zaligsprekingen. Het verlangen van de christen uit zich in het verlangen naar het huis van de Heere, waar de Heere wordt gediend. Zoals de mus en de zwaluw hun nest hebben in de voorhoven van de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 5:10-12

Jezus spreekt degenen zalig die omwille van Hem vervolgd worden. Christenen zijn pelgrims, onderweg naar het Koninkrijk der Hemelen (zoals Mattheus dat aanduidt). Een leven in gerechtigheid kan weerstand oproepen – dichtbij huis soms, in je vaderstad, zoals Jezus tegenkwam… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 5:6

In een wereld en schepping die zucht onder onrecht, kan je verlangen naar gerechtigheid. Of gaat je verlangen naar eer en roem uit? De Zaligmaker wil ons met gerechtigheid verzadigen, nu al, aan het Avondmaal, maar straks volkomen in Zijn… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen