Preekaantekeningen

Tag

Zaligheid

dr. P. Masters – Mattheüs 19:24

Als een rijke jongeling tot de Heere Jezus komt en Hem vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen, laat de Heere Jezus hem zien dat het eeuwige leven een gift van God is. Wij kunnen door… Lees verder →

rev. Ibrahim – Hebreeën 10:28, 11:13

Wij kunnen op twee manieren sterven: in geloof sterven of zonder barmhartigheid sterven. Het maakt een eeuwigheid verschil. God heeft ons behoud op het oog door het Evangelie van vrije genade te laten verkondigen. Drie getuigen zijn er in de… Lees verder →

ds. J.E. de Groot – Markus 10: 21, 23 en 27

De rijke jongeling komt met haast naar Jezus, hij knielt voor Hem neer en vraagt naar hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het van ’s mensen zijde onmogelijk is om zalig te… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 9:57

Als er drie mensen die uiterlijk discipelen van Christus lijken een vraag aan Hem stellen, dan blijkt uit het antwoord van de Zaligmaker dat God hen niet antwoordt. Waarom niet? Omdat de eerste zijn ogen gericht had op de aarde,… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 13:24

Als de vraag aan de Heere Jezus Christus wordt gesteld of er weinigen zijn die zalig worden, dan is het antwoord van de Zaligmaker: Strijd u om in te gaan. Ook verbondskinderen, die het teken en zegel van de Heilige… Lees verder →

ds. N.P.J. Kleiberg – Filippenzen 2:12b-13

Vanuit de gevangenis in Rome komt de apostel Paulus ter ore door Epafroditus dat de christelijke gemeente te Filippi zich weer met wettische dienstbaarheid heeft ingelaten. Het is Christus verachten en minachten. Alleen in Hem is de zaligheid te verkrijgen,… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 1:18

Het oordeel van God over de zonden moet aan ons worden geopenbaard in het Evangelie. Van nature maken keren wij ons ervan af. Door God te negeren. Door te denken dat iedereen naar de hemel gaat. Door onszelf te rechtvaardigen…. Lees verder →

rev. Ibrahim – Romeinen 6:23

In het laatste vers van Romeinen 6 beschrijft de apostel Paulus kernachtig de essentie van het Evangelie. Het contrast kan niet groter: dood en leven. Zonde en genade. Wat betaalt de zonden? De dood. Het is de bezoldiging voor de… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 2:29-30

Het is de Heilige Geest die Simeon in de tempel brengt op het moment dat Maria en Jozef met het Kind Jezus in de tempel komen. Zoals Maria en Jozef het Kind hebben binnengedragen, draagt God vanmorgen Zijn Kind Jezus… Lees verder →

ds. J.C. den Toom – 2 Korinthe 8:9

Wie met de ogen van het geloof in de kribbe van Bethlehem blikt, ziet de armoede van de Heere Jezus Christus die onmetelijk rijk was. Door Hem Zijn alle dingen geschapen. Hij die al de wateren schiep, zei toen Hij… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen