Tag zalig

ds. A.L. van Zwet – Handelingen 16:30-31

De cipier wordt geestelijk wakker: hij stelt dé levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is ook nu in de kerk nog een relevante vraag. Geloven is echter niets doen. Het evangelie is: Christus heeft gedaan wat… Verder lezen →

ds. A.A.W. Boon – Psalm 84:5-6, 13

In Psalm 84 klinken zaligsprekingen. Het verlangen van de christen uit zich in het verlangen naar het huis van de Heere, waar de Heere wordt gediend. Zoals de mus en de zwaluw hun nest hebben in de voorhoven van de… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Efeze 2:1

Van nature zijn wij geestelijk dood. Tegen die achtergrond laat de apostel Paulus de rijkdom van het uit genade zalig worden schitteren. Zalig worden is een wonder, door God van boven gewerkt. Hij roept de doden tot leven. In de… Verder lezen →

ds. A.L.A. den Besten – Handelingen 4:12

Petrus en Johannes kunnen niet zwijgen over Jezus. Na Pinksteren heeft de Geest hen ingeschakeld als getuigen en wijzen ze op die ene Naam door wie wij moeten zalig worden.

ds. W. Pieters – Psalm 84:6

Psalm 84:6 ‘Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.’ ds. W. Pieters [thans predikant in Garderen] over Psalm 84 vers 6 in een trouwdienst. Over welgelukzalig in Gods huis wonen, de… Verder lezen →

Ds. A.T. van Andel (Montfoort) / 20 januari 2013 / Jozua 3:17

Ds. A.T. van Andel (Montfoort) / 20 januari 2013 / Jozua 3:17 Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur   Afkondigingen (o.a. ds. Van Andel i.p.v. ds. Kleiberg) Votum, groet Psalm 42:4 Geloofsbelijdenis (“In verbondenheid met de strijdende kerk van alle… Verder lezen →

ds. R.E. Kuus – Lukas 1:45

Gods beloften zullen volbracht worden Het is de Heilige Geest die Elizabet doet zingen bij de ontmoeting met haar nicht Maria. Als deze twee aanstaande moeders elkaar ontmoeten, dan springt het kindje Johannes op in de buik van Elizabet omdat… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen