Tag Zacharias

ds. J. van der Meijden – Lukas 1:77

Voor de Messias komt, wordt Johannes de Doper gezonden om het volk kennis van de zaligheid bij te brengen. Een verlossing zonder vergeving is geen echte verlossing. God wil ons ontdekken aan onze staat: verloren zondaren die van nature niet… Verder lezen →

ds. M. van de Ruitenbeek – Lukas 1:76, 79

In zijn lofzang profeteert Zacharias niet zozeer over zijn Johannes, maar over Christus, de Messias. God geeft richting aan ons leven: Hij wil onze zonden verzoenen en ons vernieuwen. En dat in een donkere tijd waarin we soms kunnen twijfelen… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 1:68-70

Advent betekent dat God omziet naar Zijn volk, God bezoekt Zijn volk. Zacharias zingt daarvan in zijn lofzang. Zacharias haalt oude woorden aan, zo ook die uit Psalm 132. God heeft een hoorn van heil opgericht op Golgotha en op… Verder lezen →

ds. A.J. Britstra – Zacharia 13:1

De profeet Zacharia profeteert over de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze wereld om Zijn leven te geven om daarmee aan het recht van God te voldoen. Vanwege onze zonden verdienen wij de eeuwige dood…. Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 1:57-66

Zacharias was vanwege zijn ongeloof ‘stom’ geworden; hij kon niet spreken of zingen. Pas na negen maanden deed hij wat hij direct had moeten doen: God loven. Geloven doet loven. Het ongeloof krijgt ook waar het om vraagt. God wil… Verder lezen →

ds. T.C. Verhoef – Lukas 1:1-25

Lukas laat met de geschiedenis van Zacharias in de tempel een ‘selfie’ zien. Zijn wij gereed om Hem te ontvangen? Er zijn lijnen vanuit het Oude Testament: God ziet om naar Zijn volk. Op de plek waar de Oud-Testamentische priester… Verder lezen →

ds. J. Post – Lukas 1:46-48a

Als de Heere Jezus in je leven komt, dan ga je zingen. Dat deed Maria eeuwen geleden. Zij werd vervuld met de Heilige Geest. Haar hart was vol van God. Niet alleen omdat ze de Heere Jezus onder haar hart… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Lukas 1:37 en 38a

Bij God is geen ding onmogelijk De Evangelist Lukas begint de beschrijving van de aankondiging dat uit Maria de Zaligmaker geboren zal worden in de hemel. Op Gods wenk gaat de engel Gabriël. Het is een en al onbekendheid. Een… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Lukas 1:14

De engel vertelt Zacharias dat velen zich over de geboorte van Johannes zullen verheugen. God maakt een nieuw begin, de Messias komt! Er is bekering nodig, juist ook richting kinderen en de aarde. Advent is ook uitzien naar Jezus’ terugkomst.

ds. J.W. van Estrik [Goedereede] – Lukas 1 vers 26-45

Zondag 10 december 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.W. van Estrik [Goedereede] – Lukas 1 vers 26-45

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen