Preekaantekeningen

Tag

Zacharia

kand. W.H. Hoorn – Zacharia 13:7

De profeet Zacharia profeteert over het zwaard dat tegen de Herder gebruikt wordt om Die te slaan. Niet tegen de verstrooide schapen die het verdiend hadden, tegen mensen die God van Zijn eer beroofd hebben. Het is de Heere Jezus… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:6-7

De gave en de opgave om heilig voor God te leven Aan het heilig leven met de Heere worden in Zacharia 3 voorwaarden verbonden. In het vierde nachtgezicht van Zacharia krijgt de hogepriester Jozua te horen wat de Engel des… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:5b

Het werk van de grote Hogepriester In het nagezicht van Zacharia staat Jozua voor het altaar waarbij de Engel des Heeren [=Jezus de Zoon van God] daarbij stond. Nadat Jozua wordt aangeklaagd door de satan, en daar niets tegen in… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:1-5

De versterking en bemoediging van een moegestreden volk De profeet Zacharia krijgt een nachtgezicht, een visioen, waarin Jozua de hogepriester staat voor het aangezicht van de Engel des Heeren [=Jezus Christus de Zoon van God]. Als satan hem aanklaagt, dan… Lees verder →

kand. J.W. Bonenberg – Zacharia 9:9-10

De Koning komt De profeet Zacharia profeert over de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God. Zijn oproep van vreugde komt in een tijd van ellende en hopeloosheid van het volk. De Vredevorst komt niet met pracht, met… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen