Tag Zacharia

prop. Joh. van Eijsden – Zacharia 13:7

Zacharia profeteert dat het zwaard van Gods toorn en oordeel niet zal ontbranden tegen schuldige zondaren, maar tegen Gods eigen Zoon, de Heere Jezus. Hij draagt de straf die wij hebben verdiend. Opdat schapen die vanuit zichzelf afdwalen en onwillig… Verder lezen →

ds. M.B. van den Akker – Zacharia 1:11 en 14

      Een blik in Gods werkelijkheid Gemeente een nachtgezicht, wat is dat eigenlijk? Een soort droom? De meeste mensen dromen wel eens. Nare of fijne dromen. In dromen komen dingen terug waar we mee bezig zijn geweest. Dat… Verder lezen →

kand. W.H. Hoorn – Zacharia 13:7

De profeet Zacharia profeteert over het zwaard dat tegen de Herder gebruikt wordt om Die te slaan. Niet tegen de verstrooide schapen die het verdiend hadden, tegen mensen die God van Zijn eer beroofd hebben. Het is de Heere Jezus… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:6-7

De gave en de opgave om heilig voor God te leven Aan het heilig leven met de Heere worden in Zacharia 3 voorwaarden verbonden. In het vierde nachtgezicht van Zacharia krijgt de hogepriester Jozua te horen wat de Engel des… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:5b

Het werk van de grote Hogepriester In het nagezicht van Zacharia staat Jozua voor het altaar waarbij de Engel des Heeren [=Jezus de Zoon van God] daarbij stond. Nadat Jozua wordt aangeklaagd door de satan, en daar niets tegen in… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Zacharia 3:1-5

De versterking en bemoediging van een moegestreden volk De profeet Zacharia krijgt een nachtgezicht, een visioen, waarin Jozua de hogepriester staat voor het aangezicht van de Engel des Heeren [=Jezus Christus de Zoon van God]. Als satan hem aanklaagt, dan… Verder lezen →

kand. J.W. Bonenberg – Zacharia 9:9-10

De Koning komt De profeet Zacharia profeert over de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God. Zijn oproep van vreugde komt in een tijd van ellende en hopeloosheid van het volk. De Vredevorst komt niet met pracht, met… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen