Tag Woord

kand. G.M. Bosker – Lukas 8:8

Dat veel mensen niet naar het Evangelie van vrije genade -de boodschap van de Heere Jezus Christus- luisteren ligt niet aan de boodschap of de overtuigingskracht van de Zoon van God. Maar aan ons mensen. We staan er van nature… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:16

Gods genade wordt zichtbaar in gelovigen. Het is die inwonende genade die maakt dat Christus rijkelijk in mensen woont. Het Evangelie van verlossende genade. In het Woord te vinden te zijn, gesterkt te worden door het Woord. In alle wijsheid:… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 1:24

De apostel Paulus vervolgt zijn onderwijs aan de christenen te Kolosse over de echte Evangelisatie. De verheuging in het lijden om Christus’ wil. De kerk lijdt, als een lid lijden alle leden, omdat het lichaam van Christus lijdt. En het… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Psalm 119:129

De Psalmist van Psalm 119 betuigt hoe wonderbaar de getuigenissen van God zijn. Het gaat over Gods wet, over Zijn inzettingen en ook over Zijn beloften. Die Hij uit genade schenkt, het is Zijn opzoekende zondaarsliefde. Heeft dit ons hart?… Verder lezen →

ds. B.A. Zuiddam – Romeinen 1:16-17

Reformatiedag en zondag Allerheiligen die samenvallen. Het is alles in en uit en door Hem, Jezus Christus. De triomferende kerk, allen die ons in het geloof gestorven zijnde voorgegaan zijn, is al boven in de hemelse heerlijkheid met God. Zij… Verder lezen →

ds. H. Verheul – Romeinen 8:14

Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al… Verder lezen →

ds. J.C. den Toom – Kolossenzen 3:1-4

In de christelijke gemeente te Kolosse is het Pasen geworden. Mensen die door de opstandingskracht van Christus opgewekt zijn tot het nieuwe leven. De apostel Paulus spoort hen aan om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is,… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Lukas 4:3-4

Jezus wordt door de diabolus, de uiteenwerper, verzocht in de woestijn. Door Lukas wordt Jezus getypeerd als de zoon van Adam (ādām). Hij is de weg van van Adam gegaan. Voorafgaand aan de verzoeking ging Hij onder in de Jordaan,… Verder lezen →

kand. J. Kooij – Hebreeën 2:13b

Zien met de ogen van het geloof Het is de Heere Jezus zelf die aan het Woord: “Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft”. Hij is de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Het is… Verder lezen →

dr. P. Masters – 3 Johannes

Correctie in de bediening De apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief over de bediening van de ouderlingen. Dat het goed met hen gaat, welvaart in leven en voor de ziel. Gajus, zijn geliefde broeder in Christus, is een voorbeeld… Verder lezen →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2023 Preekaantekeningen