Preekaantekeningen

Tag

wonder

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:53

De koninklijke hoveling gaat met zijn nood naar Jezus. Jezus reageert eerst bot en hard (aldus Luther) maar vervolgens geeft hij de man Zijn Woord mee. In Jezus, het Woord, is het leven. Zijn Woord is levenwekkend. De zoon wordt… Lees verder →

dr. Masters – Markus 4:41

Wanneer de Heere Jezus Christus op het meer van Galilea de storm tot stilte brengt, herkennen de discipelen de Godheid van Hem. Wie is toch Deze dat zelfs de zee en stormen Hem gehoorzaam zijn, vragen ze zich verbaasd af…. Lees verder →

ds. J.G Blom – Markus 2:5

Als de Heere Jezus in een huis in Kapernaum preekt, wordt daar een geraakte die te bed lag door zijn vier vrienden binnengedragen. Vanwege de menigte van mensen kunnen ze niet via de deur maar laten hun vriend via het… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Markus 5:34

De genezing van de bloedvloeiende vrouw door de Heere Jezus is ook een voorbeeld van hoe God zielen redt. Het is een beeld van de vergeving van zonden. Het komen tot Christus. Het geloof handelt, het geloof strekt de hand… Lees verder →

ds. G.M. van Meijeren – Johannes 5:1-9 en 14

Op het Loofhuttenfeest geneest Jezus een verlamde man die in Bethesda ligt. Dat wonder is een teken van iets veel groters: de barmhartigheid en omarming van God. In Jezus is God nabij gekomen en wil Hij ons voor eeuwig bevrijden… Lees verder →

ds. P. Nobel – Markus 1:30-32 (kerntekst 30b)

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus. Hij bestraft de koorts (zoals Hij ook een onreine geest bestraft) omdat er in Gods Koninkrijk geen plaats voor is. Jezus wil ons genezen, naar lichaam en ziel. Wij mogen bidden om genezing van… Lees verder →

ds. P.J. Krijgsman – 2 Koningen 4:1a

Een weduwe komt bij Elisa terecht met een hulpvraag (ze heeft schulden en kan deze niet meer voldoen). Ze vertrouwt erop dat de Heere kan helpen. Bij het wonder worden de vrouw en haar zonen ingeschakeld. Wel gaan de deuren… Lees verder →

ds. J.W. Wind – Lukas 13:11-12

De kromgebogen vrouw wordt door Jezus gezien en verlost in de synagoge. Haar leven verandert en loopt uit op het verheerlijken van Gods eer. De overste van de tempel wil echter niet knielen voor Jezus – willen wij dat wel?… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 3:16

Het geloof in de Naam van Jezus Christus de Nazaréner Het wonder van de kreupele die genezen wordt is mogelijk in het geloof in de Naam van Jezus Christus de Nazeréner. God geneest deze man en doet daarbij geen half… Lees verder →

ds. A.L.A. den Besten – Handelingen 4:12

Petrus en Johannes kunnen niet zwijgen over Jezus. Na Pinksteren heeft de Geest hen ingeschakeld als getuigen en wijzen ze op die ene Naam door wie wij moeten zalig worden.

© 2022 Preekaantekeningen