Tag Wijngaard

ds. M.B. van den Akker – Lukas 13:8

In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom – die je beter de gelijkenis van overjarig geduld kunt noemen – komt naar voren dat de eigenaar van de wijngaard op zoek is naar vrucht. Dat geldt zowel jood als heiden. De… Verder lezen →

ds. J. de Kok – Lukas 13:6-9

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom toont ons Gods werkzame lankmoedigheid. Ook nu legt God nog mest rondom onze levensboom. God wil dat wij vruchten dragen. Het Woord roept ons op tot geloof en bekering; wij zijn daar zelf voor… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 12:7

De gelijkenis van de wijngaardenier laat ons zien wat God doet. Hij zond knechten, de profeten voor vruchten uit de wijngaard. Vruchten van geloof en bekering waardig. Wat heeft de prediking uitgewerkt? Maar zoals in de gelijkenis worden zij verworpen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 13:6

Nadat de Heere Jezus Christus een vraag stelt over het oordeel van de twaalf op wie de toren van Siloam viel, vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom. De wijngaard is van God, de wijngaardenier is Christus. De vijgenboom is… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen