Tag wijn

ds. G. van Zanden – Johannes 2:1-11

Jezus doet op de bruiloft te Kana het eerste teken: van water maakt Hij wijn. Dat wijst heen naar Zijn sterven. Zijn ure is het uur waarop Hij sterft. Zo neemt Jezus op deze bruiloft Zijn eigen liefdesleven mee: Hij… Verder lezen →

prof. A. Huijgen – Johannes 2:5

Maria geeft de bedienden in Kana het beste advies dat er is: ‘Doe alles wat Hij zegt.’ Maria leerde wachten en bidden – wachten op Gods tijd, op Gods redding. Jezus is gekomen om onze schuld en schande te veranderen… Verder lezen →

ds. M. Klaassen – Johannes 2:1-12

Het eerste wonder wat Jezus deed laat zien waarvoor Hij gekomen is: om het Oude Verbond te vervullen en alles nieuw te maken. De bruiloft in Kana dreigt te moeten worden afgebroken omdat de wijn op is. Een grote schande… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 26:26

Jezus stelde in de intieme kring van discipelen het avondmaal in. Jezus zei: Neem en eet. Daarin klinkt een opdracht. Daarvoor had Hij het brood genomen, het gezegend en gedankt. Hij brak het als teken van de verbreking van Zijn… Verder lezen →

ds. G.J. Anker – Genesis 9:18-29

Noachs laatste geschiedenis is geen fraaie: hij ligt dronken en naakt in zijn tent. Zijn zoon Cham bedekt de schande niet, maar vernedert zijn vader, ook door het door te vertellen. Mogelijk speelde er meer in deze zonde; vandaar dat… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 30

Het Heilig Avondmaal als teken en zegel van het nieuwe verbond Het brood en de wijn bij het Avondmaal wijzen heen naar het offer van Christus die Zijn leven gaf. Zijn offer is een volkomen offer: daar kan niets [meer]… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 29

De gemeenschap met Christus Met het Heilig Avondmaal wordt de gemeenschap met Christus geoefend. In het sacrament dat het Avondmaal is geeft Jezus aan Zijn volgelingen geestelijk voedsel. Het brood en de wijn zijn tekenen en beelden het Offerlam, Jezus… Verder lezen →

ds. A. van Vuuren – Openbaring 14: 16 en 19

Bij het finale oordeel zal er een graanoogst (gelovigen) en een druivenoogst (ongelovigen) zijn. Jezus zal Zijn kinderen binnenhalen, terwijl een engel het oordeel zal voltrekken. Dat zal verschrikkelijk zijn: Christus zal allen die niet voor Hem wilden buigen, vertreden… Verder lezen →

ds. H. Liefting – Johannes 2:2a en 11a

Van Kana naar Golgotha. Er lopen vanuit het verhaal over het wonder in Kana lijnen naar Golgotha. Jezus is de ware wijnstok die met Zijn bloed verzoening, nieuw leven bracht. Jezus keurt feestvieren zeker niet af, maar betuigt Zijn instemming… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 11:26-29

Ds. M.J. Tekelenburg Zondag 19 november 2017, Ichthuskerk, 9:30 uur (voorbereiding Heilig Avondmaal). Schriftlezing: 1 Korinthe 11:17-34. Tekst: vers 26-29.   Gemeente van Christus, Volgende week laatste zondag van het kerkelijk jaar. Staan we daarbij stil? Wij vieren volgende week… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen