Preekaantekeningen

Tag

wet

ds. H. Liefting – Nehemia 8 : 10-c en 11-c

Het volk Israël hoort, na terugkeer uit Babel, eindelijk weer uit de Torah voorlezen. Het doet hen beseffen dat ze schuldig staan ten opzichte van God. De Geest werkt in hun harten, Nehemia is ‘Klein Pinksteren’ te noemen. Toch wijzen… Lees verder →

ds. J.E. de Groot – Markus 10: 21, 23 en 27

De rijke jongeling komt met haast naar Jezus, hij knielt voor Hem neer en vraagt naar hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het van ’s mensen zijde onmogelijk is om zalig te… Lees verder →

ds. H. van der Ziel – Mattheüs 17:2,9

Zes dagen nadat Jezus Christus Zijn lijden en sterven aangekondigd heeft aan Zijn discipelen, vindt de verheerlijking op de berg plaats. Het is iets van de hemel de aarde. Toen Christus’ gedaante werd veranderd en Zijn aangezicht blonk gelijk als… Lees verder →

ds. Joh. Post – Galaten 5:25-26

Het is de apostel Paulus die in de brief aan de christelijke gemeente van Galatië ingaat op het onderscheid tussen de Geest en het vlees. Die twee staan tegenover elkaar. Het vlees is het volgen van de eigen wil, zonder… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 3:1

Wat is een groter contrast dan het oude verbond, de letter der wet, en het nieuwe verbond, geschreven door de Geest in het hart? Alleen uit genade door het geloof worden mensen zalig. Andere religies, zoals het Judaïsme, leggen mensen… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 7:9

Het doel van het leven zoeken Gods wet is de onveranderlijke wet. God is onveranderlijk, Zijn karakter is zo en Zijn wil gebeurt. Of we het nu willen of niet: we zijn onderworpen aan Gods wet. Maar wij kunnen er… Lees verder →

dr. P. Masters – Psalm 91:1

De verborgen strijd van het leven In Psalm 91 wordt de strijd van het leven beschreven. In verschillende beelden wordt het gevaar waarin de mensheid verkeert beschreven. De mensheid zit in een moeilijke positie. Onze zielen lopen gevaar. De verderver… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 1:17

Twee pilaren van het christelijk geloof De twee pilaren van het christelijk geloof zijn de wet en de genade. De wet leert ons Gods heilige standaarden. Omdat wij zondaren zijn en God ongehoorzaam zijn geweest, kunnen wij daar niet meer… Lees verder →

dr. P. Masters – Exodus 20:15-17

Christelijke gerechtigheid Bij de heiliging van de gelovigen staan Gods Tien geboden [Exodus 20] die Hij op Horeb heeft gegeven centraal. Niet als de weg tot de zaligheid, als dat met het houden van Gods geboden de zaligheid verdient kan… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 17:17

Heiliging in de waarheid van God In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de eeuwige Zoon van God, tot Zijn Vader om de heiliging van de Zijnen zo is in Johannes 17 opgetekend. De heiliging van de christenen is in de… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen