Tag werken

ds. D.J. Diepenbroek – Efeze 2:9

Het wonder van zalig worden is dat het niet door onze eigen werken is maar alleen uit genade. Het is alles Gods werk die de volkomen zaligheid, de gratie, schenkt. De hemel zou de hemel niet zijn als alle roem… Verder lezen →

ds. J.E. de Groot – Markus 10: 21, 23 en 27

De rijke jongeling komt met haast naar Jezus, hij knielt voor Hem neer en vraagt naar hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het van ’s mensen zijde onmogelijk is om zalig te… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 24

Hoe zit het met ons werken? De onderwijzer van de Heidelbergse Catechismus werkt in zondag 24 uit hoe het zit met onze werken. De rechtvaardiging is door het geloof uit genade. Bedelaars voor God smekend om genade. Dan volgen goede… Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Galaten 4 vers 28

Zondag 20 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Galaten 4 vers 28 Voorzang: Psalm 99 vers 1, 2 en 8 Gebed, Votum en groet Psalm 89 vers 2 Geloofsbelijdenis Psalm 78 vers… Verder lezen →

kand. W.H. Hoorn – Galaten 3:24-26

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen, 9.30 uur, ochtenddienst Afkondigingen Votum+groet Psalm 143:10 Wet des Heeren (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ex+20&id35=1&l=nl&set=10) Psalm 119:18 Gebed (“verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren”) Schriftlezing “van hedenochtend is uit brief van apostel Paulus aan gemeente van de Galaten”:… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen