Tag Wekenfeest

ds. D.J. Diepenbroek – Handelingen 2:1

Met Pinksteren is door de uitstorting van de Heilige Geest het Pinksterfeest gevuld. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Dat maakt werkzaam zoals we bij de discipelen en volgingen van de Heere Jezus Christus zien. De belofte van de Heere Jezus… Verder lezen →

ds. J.W. Baan – Johannes 5:5-9

Als de Heere Jezus naar Jeruzalem opgaat voor een feest, dan komt hij langs het badwater van Bethesda, huis van barmhartigheid. Daar ligt is een man die al 38 jaar verlamd is. Hij heeft ogenschijnlijk geen schijn van kans om… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen