Tag weeszondag

ds. M.C. Batenburg – Johannes 14:18

Op deze zondag Exaudi (wezenzondag) bepalen Jezus’ woorden ons bij onze kwetsbaarheid: zonder Hem kunnen we niets doen. Met een krachtige belofte geeft Hij echter hoop: Hij zál terug komen bij Zijn leerlingen. Dat ziet allereerst op de verschijningen na… Verder lezen →

ds. J.W. Baan – Mattheüs 28:18-20

Voor Zijn hemelvaart is de Heere Jezus verschenen aan Zijn discipelen, leerlingen, om hen te onderwijzen aangaande de zaken van het Koninkrijk der hemelen. Op de berg in Galilea nadert Jezus tot hen en komt dichterbij en zegt: Mij is… Verder lezen →

ds. J.H. Visser – Johannes 17:1-20

In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om bewaring van de Zijnen. Dat is nodig, omdat het gevaarlijk is in de wereld. Al te vaak willen we als, ook als gelovigen, als toerist leven in plaats van als pelgrim. Het laatste… Verder lezen →

ds. J. Koppelaar – Handelingen 1 vers 5

Zondag 28 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. J. Koppelaar Handelingen 1 vers 4 ‘Johannes doopte wel met water, maar u met de Heilige Geest’ Weeszondag Terugkeren van de Heere Jezus vindt plaats in twee fasen. Pinksterfeest… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen