Preekaantekeningen

Tag

wedergeboorte

prof. H. van den Belt – Johannes 1:11-13

Zonder wedergeboorte kunnen we het Koninkrijk van God niet zien en kunnen we niet in de hemel komen. Wedergeboorte is een ander woord voor geloof en bekering. Wedergeboorte is vertrouwen op de Naam van Jezus. Het geschenk van God, namelijk… Lees verder →

ds. J.B. ten Hove – Johannes 3:3

Nicodemus komt als een serieuze en godvrezende Farizeeër bij Jezus. Jezus houdt hem echter voor dat niemand uit zichzelf het Koninkrijk van God kan ingaan. We zijn zondige mensen, geboren uit Adam, met gif zonde behept. Nu is Jezus zelf… Lees verder →

ds. C. Gielen – Johannes 3:3

In het gesprek dat Nicodemus in de nacht met Jezus heeft komt de noodzakelijkheid, menselijke onmogelijkheid en mogelijk bij God van de wedergeboorte aan de orde. Jezus, de Zoon van God en hoogste Profeet, plaatst Nicodemus er helemaal buiten. Een… Lees verder →

ds. E.E. Bouter – Handelingen 8:3-25

Simon de tovenaar komt door de prediking van Filippus en de werking van de Geest tot geloof. Hij wordt wedergeboren tot een levende hoop. Waar zijn vroegere leven draaide om magie en het hebben van een grote naam, raakt hij… Lees verder →

ds. W. Pieters – Mattheüs 11:28

Is er een mens die een andere rust kan geven? Nee, dat gaat niet en al helemaal niet gaat om geestelijke rust. Toch is het een Mens die dit zegt, het is de Heere Jezus Christus die God is en… Lees verder →

ds. L. W. Ch. Ruijgrok – Johannes 3:8

Natuurkundigen kunnen van alles vertellen over de wind maar wie kan het begin van een wind en het einde ervan verklaren? De wind is onnaspeurbaar. Het is de Heere Jezus die in het gesprek met Nicodemus het werk van de… Lees verder →

ds. P. de Vries – Ezechiël 36:25-27

Is het een Bijbelse uitdrukking dat Gods kinderen een nieuw hart krijgen? In Ezechiël 36 staat dat God een nieuw hart zal geven. Op Golgotha heeft Jezus de Zoon van God de hitte van Gods gramschap geblust. Dat is het… Lees verder →

ds. D. Heemskerk – Hebreeën 11:1-2

Het ware geloof houdt het Woord Gods voor waar en hoopt op de beloften van het evangelie. God maakt Zijn Woord waar – hoe de omstandigheden soms ook tegen lijken te zitten. Alleen Gods genade kan ons redden van het… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 7:4

Het geheim van het nieuwe leven Van nature zijn wij mensen getrouwd met de wet. En die wet kan niet anders dan ons veroordelen omdat wij niet volkomen gehoorzaam zijn wat God eist. Zijn we ook met Christus gestorven aan… Lees verder →

Kand. A.C. Baan – Fil. 3:14

Kand. A.C. Baan 12 februari 2017 Fil. 3:14 Gaan voor goud Dat is het thema voor vanmorgen. Gemeente, ik denk dat het heel belangrijk is om in een preek praktische voorbeelden te gebruiken. Heere Jezus heeft dat gedaan, heel veel… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen