Tag Waarheid

dr. P. Masters – Efeze 4:15

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over hoe het er in de kerk aan toe behoort te gaan. Het gaat alles om de waarheid. De enige waarheid van het Evangelie, waarvan Christus het… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Johannes 16:13a

De Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort en wordt onder verkondiging ook vandaag de dag uitgestort. Het is de Heere Jezus Christus die Zijn discipelen onderwijst over de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van Christus Zelf die het… Verder lezen →

ds. H. Verheul – Romeinen 8:14

Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al… Verder lezen →

dr. P. Masters – 3 Johannes

Correctie in de bediening De apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief over de bediening van de ouderlingen. Dat het goed met hen gaat, welvaart in leven en voor de ziel. Gajus, zijn geliefde broeder in Christus, is een voorbeeld… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Johannes

Beschermer van de waarheid De apostel Johannes schrijft in zijn tweede zendbrief over het wandelen in de waarheid. Dat is een andere zaak dan het erkennen van de waarheid. Wandelen in betekent dat het ons leven is, voortdurend er in… Verder lezen →

dr. P. Masters – Spreuken 23:23

De waarheid van het leven vinden In Spreuken 23 gebruikt Salomo het beeld van het kopen en verkopen voor het vinden van de waarheid van het leven. Wat is ons levensdoel, waartoe zijn we op aard? De waarheid is door… Verder lezen →

dr. P. Masters – Spreuken 25

De waarheid toepassen op het leven In Spreuken gaat Salomo in op hoe wij om dienen te gaan met de waarheid. In verschillende spreuken wordt ons aangereikt wat God ons leert over het toepassen van de waarheid op ons leven…. Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:13-14

God schenkt met het geloof ook de verzegeling door de Geest. De Vader verkiest, de Zoon vergeeft en de Geest maakt het waar. De zekerheid van het geloof moeten we niet zoeken in onszelf, maar in het woord en de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 1:18-23

God heeft zowel Zijn liefde als Zijn toorn geopenbaard. We moeten heel de Bijbel lezen en met twee woorden spreken. Door de openbaring van Zijn kracht en goddelijkheid weet elk mens dat God bestaat. Als we dat niet erkennen, geeft… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen