Tag waar geloof

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:53

De Koninklijke hoveling is in nood als zijn zoon op sterven ligt. Hij gaat tot de Heere Jezus en vraagt Hem om te komen. De Heere Jezus spreekt slechts een woord en geneest zo de zoon op afstand. Voor de… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Lukas 12:35

De aansporing om onbezorgd te zijn uit de mond van de Heere Jezus Christus. Zijn leven op aarde was lijden, gericht op Zijn sterven aan het kruis om daarmee de toorn van God van over de zonden te stillen. Vervolgens… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 7

Niet alle mensen worden zalig. Alleen zij die Christus in een waar geloof omhelzen. De Bijbel, het Woord van God, gaat over Hem. God werkt door Zijn Woord. De Reformator Calvijn zei dat het Christus die in het gewaad van… Verder lezen →

ds. C. Gielen – Johannes 3:3

In het gesprek dat Nicodemus in de nacht met Jezus heeft komt de noodzakelijkheid, menselijke onmogelijkheid en mogelijk bij God van de wedergeboorte aan de orde. Jezus, de Zoon van God en hoogste Profeet, plaatst Nicodemus er helemaal buiten. Een… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheüs 7:21

Waar en onwaar geloof – het verschil Christus de Verlosser smeekte mensen om hun behoefte aan ware bekering te zien toen Hij sprak over velen die veronderstelden dat ze voor de hemel bestemd waren, die in feite buitengesloten zouden zijn…. Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen