Preekaantekeningen

Tag

vruchten

ds. J. de Kok – Lukas 13:6-9

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom toont ons Gods werkzame lankmoedigheid. Ook nu legt God nog mest rondom onze levensboom. God wil dat wij vruchten dragen. Het Woord roept ons op tot geloof en bekering; wij zijn daar zelf voor… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Lukas 13:6-9

Een vijgenboom draagt driemaal per jaar vrucht. Des te erger dat de vijgenboom uit de gelijkenis al drie jaren geen vrucht draagt. De wijngaardenier vraagt respijt: geef de boom nog een jaar de kans, bemest de boom, zorg voor goede… Lees verder →

ds. A.D. Poortman – Ezechiel 15:2

Israël wordt vergeleken met een wijnstok. Het doel van en wijnstok is vruchten dragen. Maar Israël draagt geen vruchten; daarmee roepen ze Gods oordeel (=ballingschap) over zich af. In Zijn oordeel klinkt echter ook Gods ontferming: Hij heeft hun (en… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5 vers 22a

Ongeveinsde [=pure] liefde De eerste vrucht van de Heilige Geest is liefde en die liefde omvat alles. De bron van de liefde, die nog niet eens zo eenvoudig te omschrijven is, is de liefde van de Drie-enige God. God de… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:16-18

Wandelen door de Geest Het wandelen door de Geest staat tegenover het wandelen naar de begeerlijkheden van het vlees. Paulus spoort de gelovigen in Galaten aan om te wandelen door de Geest. De Geest die zo krachtig is uitgestort en… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – leerdienst over het achtste gebod (HC zondag 42)

God heeft ons de wereld en alles wat we hebben in bruikleen gegeven. We zijn rentmeesters. Met onze gaven en ons bezit mogen we het welzijn en heil van de naaste bevorderen. Stelen is het tegenovergestelde: het ontnemen van levensmogelijkheden…. Lees verder →

Kand. A.I. Kazen – Galaten 5 vers 16-18

Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat A.I. Kazen (Papendrecht) Voorzang: Psalm 126 vers 2 en 3 Votum Psalm 25 vers 2 en 6 Geloofsbelijdenis: Twaalf artikelen van het christelijk geloof [http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/12artikelen/] Gezang 2 vers 5… Lees verder →

Ds. R. van de Kamp – Jesaja 28 vers 23-29

Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Voorzang: Psalm 61 vers 3, 4 en 7 Stil gebed, Votum en groet Psalm 17 vers 4 Voorlezing van de wet van God, Exodus 20… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen