Tag vruchten

ds. J.M. Molenaar – Daniel 4:27

Onder de boom van Nebukadnezar liggen verschoppelingen en kwetsbaren die vermalen worden door Babels systeem. Nebukadnezar is zelfzuchtig en erkent God niet als de Allerhoogste. Er is een mogelijkheid om het oordeel af te wenden: dat is een weg van… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Mattheüs 3:8

De boodschap van Johannes de Doper, de voorloper van Christus, is een oproep tot bekering en het voortbrengen van vruchten. Aan de vruchten kent men de boom, zo leert Gods Woord ons. Ook de godsdienstige mensen kwamen tot Johannes de… Verder lezen →

ds. J. de Kok – Lukas 13:6-9

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom toont ons Gods werkzame lankmoedigheid. Ook nu legt God nog mest rondom onze levensboom. God wil dat wij vruchten dragen. Het Woord roept ons op tot geloof en bekering; wij zijn daar zelf voor… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 13:6-9

Een vijgenboom draagt driemaal per jaar vrucht. Des te erger dat de vijgenboom uit de gelijkenis al drie jaren geen vrucht draagt. De wijngaardenier vraagt respijt: geef de boom nog een jaar de kans, bemest de boom, zorg voor goede… Verder lezen →

ds. A.D. Poortman – Ezechiel 15:2

Israël wordt vergeleken met een wijnstok. Het doel van en wijnstok is vruchten dragen. Maar Israël draagt geen vruchten; daarmee roepen ze Gods oordeel (=ballingschap) over zich af. In Zijn oordeel klinkt echter ook Gods ontferming: Hij heeft hun (en… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5 vers 22a

Ongeveinsde [=pure] liefde De eerste vrucht van de Heilige Geest is liefde en die liefde omvat alles. De bron van de liefde, die nog niet eens zo eenvoudig te omschrijven is, is de liefde van de Drie-enige God. God de… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:16-18

Wandelen door de Geest Het wandelen door de Geest staat tegenover het wandelen naar de begeerlijkheden van het vlees. Paulus spoort de gelovigen in Galaten aan om te wandelen door de Geest. De Geest die zo krachtig is uitgestort en… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – leerdienst over het achtste gebod (HC zondag 42)

God heeft ons de wereld en alles wat we hebben in bruikleen gegeven. We zijn rentmeesters. Met onze gaven en ons bezit mogen we het welzijn en heil van de naaste bevorderen. Stelen is het tegenovergestelde: het ontnemen van levensmogelijkheden…. Verder lezen →

Kand. A.I. Kazen – Galaten 5 vers 16-18

Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat A.I. Kazen (Papendrecht) Voorzang: Psalm 126 vers 2 en 3 Votum Psalm 25 vers 2 en 6 Geloofsbelijdenis: Twaalf artikelen van het christelijk geloof [http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/12artikelen/] Gezang 2 vers 5… Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Jesaja 28 vers 23-29

Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Voorzang: Psalm 61 vers 3, 4 en 7 Stil gebed, Votum en groet Psalm 17 vers 4 Voorlezing van de wet van God, Exodus 20… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen