Tag vrucht

kand. J.W. Bonenberg – Heidelbergse Catechismus zondag 33

De bekering van een mens laat zich kenmerken door het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Opstaan in een nieuw leven met God. Het is de Heilige Geest die de bekering werkt. En dat… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 13:6-9

Een vijgenboom draagt driemaal per jaar vrucht. Des te erger dat de vijgenboom uit de gelijkenis al drie jaren geen vrucht draagt. De wijngaardenier vraagt respijt: geef de boom nog een jaar de kans, bemest de boom, zorg voor goede… Verder lezen →

ds. P. Wijnberger – Galaten 5:22-26

Bij de Schepping wordt de mens naar Gods beeld geschapen. In de herschepping hernieuwt en herstelt de Geest het beeld van God in een ieder die in Jezus gelooft. De vruchten van de Geest uit Galaten 5 staan niet op… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Ezechiël 47:6b-12

In het visioen krijgt de profeet Ezechiël te zien hoe de tempelstroom uitloopt en een tempelbeek wordt die stroomt tot in de Dode Zee. Het zoute water wordt zoet. Het is het beeld van dode zondaars die levend gemaakt worden… Verder lezen →

prop. J. van Eijsden – Psalm 1:1-4

In Psalm 1 wordt een spiegel voorgehouden. Leven bij en uit het Woord of leven naar eigen inzicht. Wie God leert kennen, wordt door Hem geplant bij de bron van het levende water. Die draagt vruchten – niet voor zichzelf…. Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 15:12

Gekozen om te dienen In Johannes 15 worden de laatste instructies van Jezus aan Zijn discipelen die worden geroepen tot apostelen beschreven voordat Hij overgeleverd wordt in de handen van Zijn vijanden om gekruisigd te worden. Het gebod van Jezus… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22i

De vrucht van de Geest is matigheid De laatste van de negenvoudige vrucht van de Geest is matigheid. Matigheid gaat over zelfbeheersing, om wijs en voorzichtig te zijn. Dit raakt ons luisteren, ons denken en ons handelen. Waar gaat het… Verder lezen →

ds. A.D. Poortman – Ezechiel 15:2

Israël wordt vergeleken met een wijnstok. Het doel van en wijnstok is vruchten dragen. Maar Israël draagt geen vruchten; daarmee roepen ze Gods oordeel (=ballingschap) over zich af. In Zijn oordeel klinkt echter ook Gods ontferming: Hij heeft hun (en… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22e

Wat goedertierenheid is God is goedertieren. Het woord laat zich moeilijk vertalen. Het gaat over het zijn, over het wezen van God. Barmhartig, weldadig en gaarne vergevend God. Hij eist in Zijn verbond van ons dat wij wederkerig goedertieren zijn…. Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22d

De vrucht van de Geest is lankmoedigheid De vrucht van de Geest die door God gewerkt wordt werkt naast liefde, blijdschap en vrede ook lankmoedigheid uit. Lankmoedigheid betekent geduldig, lang van moed. In het leven van Gods kinderen wordt dit… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen