Tag Vrouwen

ds. M.A. van den Berg – Mattheus 28:10

Mattheus laat in zijn evangelie de nadruk er op vallen dat Jezus de weg van de vervulling is gegaan. Opdat vervuld werd hetgeen gesproken is door wet, profeten en psalmen. Na Zijn opstanding, noemt Jezus Zijn discipelen voor het eerst… Verder lezen →

ds. G.J. Glismeijer – Lukas 24:1-12

In Lukas lezen we over twijfel en ongeloof na de opstanding. We leven in een paasloze wereld, zo lijkt het. Toch is Jezus de Levende die opstond en opgewekt werd uit de dood.

ds. M.M.J. Verheuvel – Markus 16:1-8

Op 12 april 2020 grijpt Pasen ons aan. Zoals de vrouwen, waar Markus over schrijft, ontdaan zijn over wat ze zien en horen. De Paasverkondiging leidt tot beving en ontsteltenis. Pasen zet alles in beweging. God laat zien dat Hij… Verder lezen →

ds. C. Boele – 1 Koningen 11:4

Salomo’s koningschap begon zo mooi, met de bede om wijsheid, maar lijkt te eindigen met een zwarte bladzijde. Salomo is gevallen voor vele vrouwen en volgt hun goden na. Zijn hart was niet volkomen met de HEERE, zoals dat aan… Verder lezen →

Ds. D. Zoet – Markus 16:7m

Een bijzondere Paasbrief. De Opgestane Levensvorst laat via de engel Petrus boodschappen dat Hij is opgestaan. Dat is Gods liefde en trouw jegens Petrus. Petrus durfde zichzelf er na de verloochening niet meer bij te rekenen en moest alles verliezen… Verder lezen →

prof. J.W. Maris – Mattheüs 1:3,5,6b

Ds. J.W. Maris (Apeldoorn), zondag 10 december 2017, CGK Gouda (Wegwijzer), 9:30 uur. Schriftlezing Mattheus 1:1-11, tekst 3,5,6b (over de vrouwen).

Ds. A.C. Uitslag (cgk) / 7 april 2013 / Mattheus 28, 11-15

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur   Mededelingen namens de kerkenraad Votum en groet Psalm 21; 4 en 5 Lezing van de wet Psalm 143; 2 Schriftlezing: Mattheus 28, 8-20 Gebed (voorbede en dankzegging) Psalm 5; 6 en 7 en… Verder lezen →

ds. J.L. Schreuders – Mattheüs 1:1-6

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur, ds. J.L. Schreuders (Aalst) / 6 januari 2013 / Mattheus 1:1-6 Votum & groet Psalm 96: 1,2,7 Geloofsbelijdenis (“Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen