Tag vrienden

ds. J. den Boer – Lukas 5:21b

Wie is Deze? Bij het wonder van de genezing van de geraakte die door zijn vier vrienden door het dak op een bedje werd binnengedragen, spreekt de Heere Jezus Christus de vergeving van de zonden uit. De Farizeeën en Schriftgeleerden… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Spreuken 17:17 en 18:24

De gekruisigde Jezus Christus verkondigd In het boek Spreuken worden ons vele levenslessen aangereikt. Het beeld van de vriend die te allen tijd lief heeft en die in de benauwdheid geboren wordt [in de nood leer je je vrienden kennen],… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 15:13-14a

In de Bijbel gaat het over God die ons Zijn vriendschap biedt. Jezus geeft aan Zijn leerlingen, Zijn vrienden, het gebod op elkaar lief te hebben. De liefde van de Vader tot Jezus gaat aan Jezus’ liefde vooraf. De Heere… Verder lezen →

Ds. M.C. Batenburg – Job 3/4/6 (‘Troost’)

Ds. M.C. Batenburg (Gouda) Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 5 november 2017, 17 uur Schriftlezing: Job 3:1-13 (daarna zingen Psalm 69:1, Job 4:1-9, 12-17 en Job 6: 1-21. Tekst/kernwoord: troost (goede en slechte troost).   Gemeente van Christus, Reizigers en kooplieden… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen