Tag voorgeslacht

Ibrahim Ag Mohamed – Mattheüs 1:1

De Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is de enige Persoon die Zelf koos in deze wereld te komen. Hij is het Leven zelf, het begin, het centrum en het einde. Hij kwam als de Zaligmaker naar deze… Verder lezen →

ds. J.L. Schreuders – Mattheüs 1:1-6

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur, ds. J.L. Schreuders (Aalst) / 6 januari 2013 / Mattheus 1:1-6 Votum & groet Psalm 96: 1,2,7 Geloofsbelijdenis (“Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen