Tag vis

ds. F. van Binsbergen – Johannes 21:3-7a

Na de opstanding uit de doden heeft de Heere Jezus Christus Zich veertig dagen lang op aarde geopenbaard aan de Zijnen. Hij is verschenen aan de discipelen en de vrouwen. De discipelen had Hij beloofd dat Hij hen voor zou… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 21:1-17

Jezus’ verschijnt na Zijn opstanding uit de dood De Heere Jezus is na Zijn opstanding uit de dood op de Paasmorgen verschenen aan Zijn discipelen. Hij geeft hen eerst de opdracht naar Galilea te gaan. Als ze daar aan het… Verder lezen →

ds. A.B. van Campen – Jona 1

Ondanks Jona weigering en ontrouw, houdt God Jona vast. God roept Jona naar Ninive – de stad van de vijand. Naar welk ‘Ninive’ roept God ons? En zou het kunnen dat we, net als Jona, ons verzetten tegen de goedheid… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen