Tag Vijgenboom

dr. P. Masters – Markus 11:1

Als Christus naar Jeruzalem gaat om daar te lijden en sterven, wordt Hij op een veulen gezet en roept de menigte: Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. Vervolgens leert Hij de discipelen over het… Verder lezen →

ds. M.B. van den Akker – Lukas 13:8

In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom – die je beter de gelijkenis van overjarig geduld kunt noemen – komt naar voren dat de eigenaar van de wijngaard op zoek is naar vrucht. Dat geldt zowel jood als heiden. De… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 13:6-9

Een vijgenboom draagt driemaal per jaar vrucht. Des te erger dat de vijgenboom uit de gelijkenis al drie jaren geen vrucht draagt. De wijngaardenier vraagt respijt: geef de boom nog een jaar de kans, bemest de boom, zorg voor goede… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 13:6

Nadat de Heere Jezus Christus een vraag stelt over het oordeel van de twaalf op wie de toren van Siloam viel, vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom. De wijngaard is van God, de wijngaardenier is Christus. De vijgenboom is… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen