Tag Vijanden

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 3:8

Het is de apostel Petrus die in zijn eerste zendbrief aanspoort om eensgezind te zijn. Een van gedachte in de gemeente van Jezus Christus. Om medelijdend te zijn, om te wenen met hen die wenen. Om elkaar lief te hebben… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 22:7-9

Een bemoediging en versterking omdat Christus is voorgegaan Psalm 22 zijn de woorden van David die in moeilijke omstandigheden zijn nood klaagt bij God. Tegelijkertijd zijn de woorden profetisch en is het een Christologische lijdenspsalm. Het lijden van Christus, de… Verder lezen →

© 2022 Preekaantekeningen