Preekaantekeningen

Tag

verzoening

ds. A.J. Britstra – Zacharia 13:1

De profeet Zacharia profeteert over de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze wereld om Zijn leven te geven om daarmee aan het recht van God te voldoen. Vanwege onze zonden verdienen wij de eeuwige dood…. Lees verder →

dr. P. Masters – Jakobus 4:14

De apostel Jakobus beschrijft het leven als een damp. Voor even gezien en daarna verdwijnt het zoals de morgenmist. Maar het kan zo anders worden: wie in Christus gelooft heeft het eeuwige leven. God is Zelf naar deze wereld gekomen,… Lees verder →

ds. P.C. Hoek – Jesaja 53:10b

De bediening der verzoening is er vanwege de liefde van God de Vader die het behaagde om Zijn Zoon, De Heere Jezus Christus, te verbrijzelen. Zijn ziel, Zijn leven is tot een schuldoffer gesteld. Een volkomen verzoening van de zonden…. Lees verder →

ds. G.J. van Asperen – 2 Korinthe 5:20-21

De Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, bad op aarde tot Zijn hemelse Vader. Nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel bidt hij tot allen die onder de bediening van verzoening komen in de verkondiging… Lees verder →

dr. P. Masters – Hebreeën 10:4

Het grootste probleem dat de mensheid heeft is de schuld voor God. Ieder mens moet voor de rechtvaardige God verschijnen. De zonden, het missen van het doel, kunnen niet ongestraft blijven. God is rechtvaardig én barmhartig. Alleen door Zijn Zoon… Lees verder →

ds. D. Heemskerk – 1 Korinthe 2:1-5

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij uitsluitend gekomen is om Christus te prediken, en dien gekruisigd. Paulus doet dat op een eenvoudige manier, niet door ingewikkelde redeneringen te gebruiken of zich in wijsgerige discussies te begeven. Paulus… Lees verder →

kand. J. Kooij – Hebreeën 2:13b

Zien met de ogen van het geloof Het is de Heere Jezus zelf die aan het Woord: “Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft”. Hij is de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Het is… Lees verder →

ds. C. Gielen – 2 Korinthe 1:20

Gods beloften in Jezus Christus zijn ja en amen Anders dan wij is God die werkelijk doet wat Hij belooft. Bij Hem is ja ja en nee nee. Toen de mens naar Gods beeld geschapen was, was de mens in… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Markus 16:19

De enige Hogepriester heeft Zijn offer gebracht en Hij bidt De hemelvaart van de Heere Jezus Christus die veertig dagen nadat Hij opstond uit de dood, staat niet los van de andere heilsfeiten. Het is Christus die met het geven… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 2 Korinthe 5:19-20

Verzoening is een belangrijk woord in het geloof. Verzoening met God maar ook verzoening met anderen. Jozef is daarin een mooi voorbeeld. Zijn broers zijn na de dood van hun vader Jacob bang voor hem, maar Jozef weet dat de… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen