Tag verzoeking

dr. J.B. ten Hove – Heidelbergse Catechismus vraag 127

In de laatste bede van het Onze Vader wordt gebeden om niet in verzoeking te geraken en verlost te worden van de boze. We hebben in deze wereld sinds de zondeval de strijd tegen een driekoppige vijand: de duivel, de… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 15:29-32

Bij het kruis waaraan de Heere Jezus Christus hangt op de Goede Vrijdag wordt gespot. Hij wordt belachelijk gemaakt, Hij wordt verzocht. Hoe is dat met ons? Hebben wij Hem erkend? Het zijn niet alleen de Joden die Hem hebben… Verder lezen →

ds. J.J. van Holten – Mattheus 27:19

De vrouw van Pilatus (Claudia Procula) probeert haar man te waarschuwen op het moment dat Pilatus als rechter uitspraak zal doen over Jezus. Toch is haar waarschuwing een hevige aanval van de satan. Er zit erkenning in, dat Jezus rechtvaardig… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Lukas 4:3-4

Jezus wordt door de diabolus, de uiteenwerper, verzocht in de woestijn. Door Lukas wordt Jezus getypeerd als de zoon van Adam (ādām). Hij is de weg van van Adam gegaan. Voorafgaand aan de verzoeking ging Hij onder in de Jordaan,… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Lukas 4:1-2a

In de woestijn verzoekt de satan Jezus op een listige wijze. Hier staat veel, ja alles op het spel. Satan wil niet dat Jezus de weg gaat van Zijn Vader. Jezus moet een weg van strijd en vernedering gaan om… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 4:8

De twee grootste fouten van het leven Wie alleen voor het hier en nu leeft, dat is bij brood alleen leeft, dan is er niets voor de ziel. Dan missen we het doel, kennen we geen doel van het leven… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 4:11

Jezus weerstaat én overwint de verzoeking van de satan Net als Adam in het paradijs, werd Christus -de tweede Adam- verzocht van de duivel zo beschrijft Mattheüs. Daar Adam en Eva en daarmee de gehele mensheid in het paradijs in… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 4:5-11 (3/3)

Jezus bleef staande ten opzichte van de duivel, die mensen van God en Zijn dienst wil afhouden, door Zich te beroepen op het Woord. Pas op voor knievallen voor de satan, denk niet: dat stelt weinig voor. Een leven zonder… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 4:3-4 (2/3)

De duivel verzocht de Heere Jezus in de woestijn. Hij zette een vraagteken bij de identiteit van Jezus. Zo kan hij dat ook bij ons doen, richting het Avondmaal. Jezus zegt dat we niet alleen bij (dagelijks) brood moeten leven,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 4:1-2

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen