Tag verzoeking in de woestijn

ds. D. Siebelink – Lukas 4:3-4

Jezus wordt door de diabolus, de uiteenwerper, verzocht in de woestijn. Door Lukas wordt Jezus getypeerd als de zoon van Adam (ādām). Hij is de weg van van Adam gegaan. Voorafgaand aan de verzoeking ging Hij onder in de Jordaan,… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Lukas 4:1-2a

In de woestijn verzoekt de satan Jezus op een listige wijze. Hier staat veel, ja alles op het spel. Satan wil niet dat Jezus de weg gaat van Zijn Vader. Jezus moet een weg van strijd en vernedering gaan om… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 4:8

De twee grootste fouten van het leven Wie alleen voor het hier en nu leeft, dat is bij brood alleen leeft, dan is er niets voor de ziel. Dan missen we het doel, kennen we geen doel van het leven… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 4:11

Jezus weerstaat én overwint de verzoeking van de satan Net als Adam in het paradijs, werd Christus -de tweede Adam- verzocht van de duivel zo beschrijft Mattheüs. Daar Adam en Eva en daarmee de gehele mensheid in het paradijs in… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 4:1-2

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen