Tag verzegeld

kand. C.R. van der Toorn – Heidelbergse Catechismus zondag 26

De Heilige Doop wijst op onze vuilheid en de afwassing en reiniging door het bloed van Jezus Christus. Zo zeker als het water uitwendig reinigt, zo zeker wil God ons inwendig reinigen door het bloed van Jezus Christus. De doop… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 1:10

Nadat de apostel Paulus in zijn zendbrief aan de christelijke gemeente van Efeze geschreven heeft over het eeuwige wonder van Gods verkiezing en de adoptie in het huisgezin van God, gaat hij verder in op de hemelse erfenis. Dat is… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Openbaring 7:9-10

Voor het laatste oordeel krijgen de engelen de opdracht om nog even te wachten zo schrijft Johannes in Openbaring 7. Waar ze op moeten wachten is op zondaren die ingaan in het Koninkrijk van God. Bij het oordeel is de… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:13-14

God schenkt met het geloof ook de verzegeling door de Geest. De Vader verkiest, de Zoon vergeeft en de Geest maakt het waar. De zekerheid van het geloof moeten we niet zoeken in onszelf, maar in het woord en de… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen