Tag vervolging

ds. G. Clements – Daniël 6:11

Daniël bidt driemaal daags tot God, door het open venster naar Jeruzalem. Hij kan het gebed tot de levende God nog geen uur missen. Dat is vanwege het altaar; vanwege de belofte van verzoening en vergeving in Christus. Daniël heeft… Verder lezen →

R. Clarke – Handelingen 9:4-5

De apostel Paulus was voordat de Heere Jezus Christus aan hem verscheen een godslasteraar en vervolger van christenen. Christus verschijnt aan Hem en zegt tegen hem: ‘het is hard de verzenen tegen de prikkels te slaan’. Herkennen we de weerstand… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 11:30-31

De apostel Paulus vergelijkt zichzelf met de valse leraren die het Judaïsme aanhangen en de christenen te Korinthe proberen terug te brengen bij de Joodse inzettingen. Het is ongewoon om te doen als dienaar van Christus maar in dit geval… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 1:3

De noodzaak van geloofsgroei In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen… Verder lezen →

ev. J. ten Brinke – Romeinen 12:9-21

Paulus schrijft in de brief aan de gemeente te Rome hoe we om moeten gaan met (christen)vervolging. Niet hoogmoedig zijn, maar nederig. Door niet te haten, maar lief te hebben. Door het kwade te overwinnen door het goede.

ds. K. ten Klooster – Handelingen 9:4-6a

Saulus bekering, van een vijand tot een vriend Op de weg van Jeruzalem naar Damascus wordt Saulus van Tarsen stilgezet. Het is de Heere Jezus Christus zelf die hem daar verschijnt. Saulus was op weg om de christenen op te… Verder lezen →

prof. M.J. Paul – Handelingen 5: 32 + 38-39

De Joodse Raad komt bijeen om te beslissen over het lot van de apostelen. Eigenlijk willen ze van hen af. Gamaliël, een oude en wijze Farizeeër, geeft een andere raad: laten we afwachten wat er gebeurt. Als het van God… Verder lezen →

ds. R. van der Knijff – Openbaring 1: 9-20

Als Johannes op Patmos Christus ontmoet, valt hij als dood voor Hem neer. Wie Christus ontmoet, kan niet anders dan voor Hem neervallen, of je bent dom óf je denkt erg groot van jezelf (naar C.S. Lewis). Christus komt ons… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 5:10-12

Jezus spreekt degenen zalig die omwille van Hem vervolgd worden. Christenen zijn pelgrims, onderweg naar het Koninkrijk der Hemelen (zoals Mattheus dat aanduidt). Een leven in gerechtigheid kan weerstand oproepen – dichtbij huis soms, in je vaderstad, zoals Jezus tegenkwam… Verder lezen →

ds. J. de Vreugd – Romeinen 8:22

Ds. J. de Vreugd (Amersfoort) Dorpskerk Reeuwijk, zondag 29 oktober 2017, 9.30 uur Schriftlezing: Mattheus 24:3-14 en Romeinen 8:18-28   De Schepping in barensnood   Gemeente van Christus, Pas zei een vriend tegen me: lijkt alsof de wereld oud geworden… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen