Tag vernieuwing

dr. P. Masters – Efeze 4:17

De apostel Paulus roept de christenen in Efeze op tot heiligmaking. Hij gebruikt daarbij het beeld van het uitdoen van oude, vuile kleding en het aandoen van nieuwe kleding. Van nature zijn wij daartoe niet in staat en is het God… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:8

In zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vervolgt zijn Paulus met het schrijven dat alle begeerte, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit de mond dient te worden afgelegd. Het behoort tot de oude natuur, de oude mens…. Verder lezen →

ds. R. van Kooten – 1 Korinthe 15:8-10

De kracht van Christus’ opstanding: door de genade Gods ben ik dat ik ben De waarachtigheid en feitelijkheid van de opstanding van Jezus Christus uit de doden blijkt uit de Schriften en is Gods eigen getuigenis. De opgestane Levensvorst verschijnt… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Ezechiël 36:25-27

Is het een Bijbelse uitdrukking dat Gods kinderen een nieuw hart krijgen? In Ezechiël 36 staat dat God een nieuw hart zal geven. Op Golgotha heeft Jezus de Zoon van God de hitte van Gods gramschap geblust. Dat is het… Verder lezen →

ds. L. de Wit – Kolossenzen 1: 9a, 10b

De kerk is de leerschool van de Heilige Geest. Paulus verlangt ernaar dat de gemeente van Kolosse mag groeien in kennis en wijsheid van God. God wil dat geven, ondanks dat het aan onze kant tekort is. Er is echter… Verder lezen →

prop. G.J. Glismeijer – Johannes 16:5-15

De Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld schuift Jezus onterecht ter zijde – misschien doen wij dat ook wel?! De goede boodschap, die in de kerk verkondigd wordt, gaat niet over onze mogelijkheden en wat wij… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen