Tag verloochening

dr. P. Masters – Markus 14:26-27

In Getsemane wordt zichtbaar dat ons zelfvertrouwen en onze zeldredzaamheid faalt. De discipelen zullen allen Jezus verlaten. Petrus zal Hem zelfs verraden; al heeft hij heel sterk benadrukt dat hij dat nooit zal doen. Christus krijgt in Getsemane een voorsmaak… Verder lezen →

prop. T. Overbeeke – Johannes 21:15-19

De Heere Jezus kent Petrus door en door – en ook u en mij. Hij kent onze goede en minder goede kanten. De Heere schrijft Petrus niet zomaar af, maar gaat het gesprek aan op een manier die bij hem… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 14:1-3

Op weg naar Jeruzalem het kruis op Golgotha onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Hij leest van hun gezichten af dat ze ontroerd zijn, dat ze geschokt zijn en Hij kent hun harten. Bent u ontroerd, geschokt door de uitbraak… Verder lezen →

ds. W.F. ’t Hart – Markus 16:7b

De betekenis van Jezus’ opstanding Het is de opgestane Paasvorst die opstond uit de dood en het afgedrevene zoekt. Hij zoekt de Zijnen op én Petrus. Petrus, de discipel die Jezus verloochend had, was diep bedroefd over zijn zonden. Met… Verder lezen →

ds. J.J. van Holten – Markus 14:72a

Met de verloochening van Petrus en het hanengekraai verliest Christus Zijn kerk en gemeente. Christus komt alleen te staan. Maar Hij verwerft de zaligheid en eeuwig leven voor Zijn kerk en gemeente – voor leugenaars en loochenaars. In het hanengekraai… Verder lezen →

ds. A.J. van den Herik – Lukas 22:61

Hoewel Petrus de Heere Jezus was gevolgd en Hem écht liefhad, verloochende hij Jezus toen het erop aan kwam. Laten we geen grote gedachten hebben van onszelf. Tegenover Petrus’ verloochening staat de goede belijdenis van Jezus, namelijk dat Hij de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

Ds. D. Zoet – Markus 16:7m

Een bijzondere Paasbrief. De Opgestane Levensvorst laat via de engel Petrus boodschappen dat Hij is opgestaan. Dat is Gods liefde en trouw jegens Petrus. Petrus durfde zichzelf er na de verloochening niet meer bij te rekenen en moest alles verliezen… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen