Tag verleiding

ds. M. Goudriaan – Jacobus 1:5

De apostel Jacobus, broer van Jezus, wijst christenen die te maken hebben met verzoekingen, vervolgingen en beproevingen erop dat ze wijsheid bij God moeten zoeken. Wijsheid van Boven wordt geschonken door de Geest, in Christus Jezus. God is een gevend… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Korinthe 10:12

De apostel Paulus onderwijst de christenen in Korinthe over het omgaan met verleidingen. Hij waarschuwt hen om het niet te onderschatten: wie meent te staan zie toe dat hij niet valle. Tegelijkertijd wijst de apostel op de getrouwheid van de… Verder lezen →

ds. H. Zweistra – Genesis 39:2,7,12

Jozef getrouw gemaakt Wat maakte dat Jozef de verleiding van de vrouw van Pótifar die hem probeerde te verleiden weerstond? De Heere was met Jozef. De meerdere Jozef, Jezus Christus, bleef als mens staande in alle verzoekingen en God houdt… Verder lezen →

Ds. N.M. Tramper – Genesis 39

Ds. N.M. Tramper Zondag 12 november 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur. Schriftlezing Genesis 39 + Hebreeën 11:39 t/m 12:3. Tekst Genesis 39.   Gemeente van onze Heere Jezus Christus, In wil naar aanleiding van Genesis 39, over Jozef, 3 accenten… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen