Tag verkiezing

ds. D. Siebelink – Maleachi 1:1-5

Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Na hem zal het 400 jaar stil blijven. God zegt via Maleachi tegen het volk: Ik heb u lief(gehad). Deze liefde is niet beredeneren, God heeft Zich in de eeuwigheid een… Verder lezen →

ds. R.J. Oomen – Jeremia 31:3,8,9

Ondanks het zondigen, zwanger en barende van de zonden, van Gods verbondsvolk heeft God gedachten van vrede met hun behoud op het oog. Zo ook vandaag de dag. Het is Zijn eeuwige liefde, de ware liefde komt van Hem. Het… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Efeze 1:3-6

De uitverkiezing van zondaren die zalig zullen worden is van eeuwigheid. Het is de verkiezing van voor de grondlegging der wereld in Christus. God de Vader heeft Christus eerst verkoren. Hij heeft redenen uit Zichzelf genomen in de Raad des… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, paragrafen 1-5

God is zowel barmhartig als rechtvaardig. Daarom kan de zonde bij Hem niet bestaan. Zonde is zondigen tegen een goeddoend God. Vanuit oneindige barmhartigheid heeft de Vader echter Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld gezonden. In het kruislijden zien we… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1:17-18

Als kinderen van gelovige ouders overlijden, mogen we op grond van de Schrift geloven dat ze behouden zijn. Volgens de Dordtse Leerregels moeten we daar niet aan twijfelen. God neemt kinderen op in Zijn verbond. Als kinderen volwassen zijn geworden,… Verder lezen →

ds. P. de Vries – 2 Petrus 1:10-11

Petrus roept zijn lezers en ons vanmorgen op om onze roeping en verkiezing vast te maken. God roept ons in de prediking om ons tot Hem te bekeren. Wie is Jezus voor ons? Is Hij ons alles, de grond en… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:15-16

De verwerping is een moeilijk onderwerp. De Dordtse Leerregels spreken er over en ook de Bijbel noemt het. God verkoos uit het gevallen menselijke geslacht mensen tot behoud, anderen liet Hij in de zonde. Dat God verkiest is uit genade,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1:8-14

Het geloof is een gave van God. God schenkt mensen het geloof, alleen vanwege Zijn welbehagen, niet om iets in ons. Er is geen sprake van vooruitziend geloof, alsof God wist dat we zouden gaan geloven. Het geloof van mensen… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7

In de ‘Vredesraad’ heeft God besloten mensen te verkiezen, ín Christus. Verkiezing en Christus hebben alles met elkaar te maken. Christus is het fundament der verkiezing. Dat brengt tot lof en verwondering. In de ‘orde van het heil’ krijgt de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1, paragraaf 6

De Dordtse Leerregels wijzen op Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid inzake de verkiezing en de verwerping. Het geloof is een gave, daar kan en hoef je als mens niets aan bij te dragen. Het ongeloof wordt in de bijbel gezien… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen