Preekaantekeningen

Tag

vergeving

R. Clarke – Mattheüs 26:25

Onderdeel van het christelijk leven is het onderzoeken van onszelf. Of er een schadelijke weg is. Met de Psalmist te bidden: Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. De discipelen stellen de vraag nadat de Heere Jezus Christus hen verteld… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 1:29

Als Johannes de Doper de Heere Jezus bij de Jordaan tot hem ziet komen, dan zegt hij: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. In zijn woorden zitten vier levengevende verrassingen: Zie, aangewezen. Zie het Lam van… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Titus 3:3

In de zendbrief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Titus schrijft hij over de betrouwbaarheid van het Evangelie: dit is een getrouw woord. Wat kunnen we in deze wereld vertrouwen, wat staat werkelijk vast?! Tegen de achtergrond van… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 24:47

Kostbaarder dan de grootste rijkdom in deze wereld is de vergeving van zonden. Vergeven te zijn door de almachtige God die rechtvaardig en heilig is en geen gemeenschap met de zonden kan hebben. God kwam zelf naar deze aarde en… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 1:12-14

De apostel Paulus roept de christenen in Kolosse op om het verlossingswerk van Christus te overdenken. Christus’ lijden te doorgronden, gaat ons begrip te boven. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten.’ Er wordt een… Lees verder →

ds. J.G Blom – Markus 2:5

Als de Heere Jezus in een huis in Kapernaum preekt, wordt daar een geraakte die te bed lag door zijn vier vrienden binnengedragen. Vanwege de menigte van mensen kunnen ze niet via de deur maar laten hun vriend via het… Lees verder →

dr. P. Masters – Mattheüs 12:40

De Heere Jezus Christus kwam uit de hoge hemel naar deze lage aarde om Zijn leven af te leggen. Hij kwam vrijwillig om Zijn leven te geven voor de Zijnen die Hij voor ogen heeft. Om voor hen te betalen… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 7:1

In zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente van Korinthe, die hem zo dierbaar is, gaat Paulus in op hoe gelovigen zich bekeren. Hij roept hen op: laat ons onszelven reinigen van alle besmetting van het vlees en van de… Lees verder →

dr. P. Masters – Psalm 32:1

Het is David die in Psalm 32 dicht over het grootste bezit in het leven. Wat verlangen we, wat willen we hebben? Is het de vergeving van zonden, door God vergeven te zijn en met Hem verzoend? We kunnen voor… Lees verder →

dr. P. Masters – Psalm 8:2

David is jong tot bekering gekomen voordat hij de tweede koning van Israël werd. In Psalm 8 reflecteert hij op Gods grootheid en Zijn eigen kleinheid. Hij bestuurde de Schriften, onder andere het boek Genesis, en leerde over Gods beloften…. Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen