Preekaantekeningen

Tag

verdrukking

ds. A. de Lange – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus wijst de gemeente te Kolosse op dat zij mogen en moeten groeien in de opwas van de genade. De wil van God krijgt meer en meer gestalte in het leven van een christen, in kennis, wandel, kracht… Lees verder →

ds. P. den Ouden – 2 Korinthe 4:16-18

Aan het begin van een nieuw jaar leren we van Paulus dat we houvast en zekerheid niet wat we kunnen zien of in iets in dit leven moeten zoeken, maar alleen in Jezus Christus. Dit leven gaat voorbij, ten diepste… Lees verder →

ds. P. Verhaar – Handelingen 14:22

Uit de zendingsreis van Paulus en Barnabas blijkt de zorg van de Heere met Zijn gemeente. Ondanks de verdrukking en tegenstand, keerden zij terug en bezochten de gemeenten. Om hen te versterken vanuit het Woord, om hen te vermanen tot volharding… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 6:1

De apostel Paulus wijst zijn medearbeiders op het feit dat zij betrokken zijn in het werk van de verzoening. Alle christenen zijn hierin betrokken in de Evangelietijd waarin zielen moeten worden gewonnen. Nu is de welaangename dag, de dag der… Lees verder →

ds. C.J. Overeem – 2 Timotheüs 2:8a

Paulus roept Timotheüs op om in gedachten te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het is bij het werk in de gemeente maar ook bij alles wat ons in het leven overkomt, aan tegenslag en lijden, belangrijk… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 1:1

In zijn tweede zendbrief aan de gemeente van Korinthe schrijft de apostel Paulus over zware verdrukkingen. Maar de verdrukkingen gaan niet de vertroostingen te boven die God geeft. God, de Vader der barmhartigheden, is nabij. Paulus weet er van wat… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 1:3

De noodzaak van geloofsgroei In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Kolossenzen 1:24

Blijdschap in lijden omwille van de gemeente Het diepste lijden van Paulus is omwille van de Naam van de Heere Jezus Christus. Het Evangelie wekt weerstand op. De natuurlijke mens verzet zich tegen zijn eigen behoud. De Jood door eigen… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 8:34-35

Al is Jezus naar de hemel, Zijn liefde is niet weg. In het zegelied van Paulus (Romeinen 8) wijst Paulus ons erop dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Paulus noemt 7 ‘ellendige’ dingen – een volheid… Lees verder →

Ds. H. Lassche (Rijssen) – Openbaring 6 vers 9-11

Zondag 16 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. H. Lassche (Rijssen) – Openbaring 6 vers 9-11 Voorzang: Psalm 89 vers 2 en 3 Gebed, Votum en groet Psalm 27 vers 3 Geloofsbelijdenis, twaalf artikelen van het christelijke… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen