Tag vasten

kand. J.W. Bonenberg – Mattheüs 6:16-18, 9:14-17

Vasten heeft oude papieren in de Bijbel. Uit het onderwijs van de Heere Jezus Christus blijkt dat Hij ervan uitgaat dat er wordt gevast. Er staat wanneer u vast, niet: als u vast. Bidden, het geven van gaven en vasten… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Jona 3:5

Als God de profeet Jona naar Ninevé stuurt nadat hij drie dagen en drie nachten in het buik van de vis heeft gezeten, bekeert de stad zich. Een groot wonder in de geschiedenis dat zijn gelijke niet kent. Een gehele… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Joël 2:13

Door de mond van de profeet Joël roept God ons op ons hart te verscheuren. Er is niet alleen het fysieke, lichamelijke leven maar ook ons geestelijk, spiritueel leven. Wij mensen hebben een ziel, wat maakt dat we een persoonlijkheid… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 4:1-2

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – Jesaja 58 + Mattheus 6 (‘Vasten’)

Gemeente van Christus, een bijzonder thema vanmorgen, vasten. Zou daar ooit over gepreekt zijn hier in de Ichthuskerk? Vorige week zondagmorgen in de Dorpskerk. Laat duidelijk zijn, niet om origineel te willen zijn of met gedachte zullen we het ergens… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen