Tag uitstorting

ds. L.G. de Deugd – Lukas 24:49

Bij de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus belooft de Heere Jezus dat de discipelen zullen worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Het ziet op de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. De discipelen wordt de belofte… Verder lezen →

Ds. H. Juffer / Handelingen 2:17-21 / 2 juni 2012

Zondag 3 juni 2012 Hersteld Hervormde Gemeente Waarder/Driebruggen 9.30 uur Ds. H. Juffer Psalm 46: 4,6 Wet des Heeren Psalm 119: 69 Handelingen 2: 14-36 Gebed Tekst voor de prediking: Handelingen 2: 17-21 Staan we stil bij de uitstorting van… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen