Tag trouw

ds. P. Koeman – Psalm 89:1

Waar komt het vandaan dat een mens kan roemen in Gods goedertierenheden te midden van de beproevingen en onbegrijpelijke wegen? Het is God Zelf die het verdiend heeft. Hij schenkt Zijn gaven en wil het eeuwige leven geven als een… Verder lezen →

ds. B.J.W. Ouwehand – Psalm 89:16

De dichter van Psalm 89 wijst erop dat God trouw is aan Zijn eigen beloften. Ook al laten de omstandigheden van het volk Israël, gezeten in ballingschap, iets anders zien en al bevinden wij ons in donkere tijden, God is… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Galaten 5:22

Het is de vrucht van de Geest die de oorzaak is van de liefde en trouw in het huwelijk. Het is niet dat wat wij mensen kunnen bewerken maar wel waarvan wij kunnen afwijken. Aan de trouw van God hangt… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Galaten 5:22

Vanuit Gods liefde en trouw voor ons, bevestigd in het verbond, kunnen wij trouw zijn aan elkaar – zeker in het huwelijk. Liefde en trouw horen bij elkaar en zijn vruchten die de Geest wil schenken als geheimen van het… Verder lezen →

ds. J.C. Heutink – Galaten 5:22m

Trouw is een van de vruchten van de Geest. Deze vruchten (beschreven in Galaten 5) staan tegenover de werken van het vlees. De Geest zaait en doet bloeien in ons leven. God is trouw en Gods kinderen delen daarin. Belangrijk… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – 2 Koningen 18:41-46

In het geloof komt het aan op volhouden en volharden. Ook al zie je en hoor je niks. Elia heeft aan een klein wolkje genoeg. Hij heeft zich na het wonder op de Karmel totaal aan de Heere overgeven. God… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 105:8-10

De rijkdom en de heerlijkheid van Gods verbond Het verbond van God is een eeuwig verbond, Zijn trouwverbond. Dat verbond bestaat uit twee delen: Zijn trouw enerzijds en ons geloof anderzijds. Hem onvoorwaardelijk te geloven dat onze kinderen zalig zullen… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (1/3)

Het huwelijk is een geschenk van God. Adam kreeg Eva, als gelijke, als hulp tegenover. In het huwelijk is de geestelijke eenheid het belangrijkste en de lichamelijke eenheid is daar een beeld van. De kerk is tegen samenwonen omdat het… Verder lezen →

Ds. B.M. van den Bosch – Jeremia 30:31b

Ds. B.M. van den Bosch 5 juli 2015; 18.30 uur Jeremia 30:23- 31:17, tekst 31:3b   [1903] Gemeente van Christus, eeuwige liefde, dan denk ik even aan een huwelijkssluiting. Daar staan ze, bruid en bruidegom, geven ja-woord, beloven trouw voor… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 2:14

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, dinsdag 25 december 2012, Eerste Kerstdag, 9.30 uur   Votum & groet (“… in de Naam van God de Vader, die Zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En in de Naam van God de… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen