Tag troost

M. Mullins – Psalm 112:1

Een gelovige heeft iets wat in deze wereld niet te krijgen is: diepe vrede met God. Vergeving van zonden en weten dat de Heere nabij is in alles en dat we ons daarom geen zorgen hoeven maken. De christen legt… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Catechismus zondag 1 vraag 2

De enige troost in leven en sterven is het eigendom te zijn van Jezus Christus. Te weten van die troost is weten van mijn ellende, van de verlossing ervan en de dankbaarheid tot God. In Psalm 130 en de Romeinenbrief… Verder lezen →

ds. H.G. van der Ziel – Psalm 94:19

Als mensen hebben wij allerlei gedachten – gedachten over God, de naaste, ons verleden, de toekomst. Aan het einde van het jaar kunnen de gedachten zich vermenigvuldigen. Het kan voorkomen dat we vooral op de omstandigheden letten. De dichter van… Verder lezen →

ds. C. Bos – Jesaja 61:2

God komt ons met Zijn troost tegemoet. De profetie van Jesaja ziet op Christus. Hij kwam om een boodschap van blijdschap en bevrijding te brengen. God stuurt gezanten erop uit om die troostboodschap te brengen – of je nu ziek… Verder lezen →

ds. J. Verboom – Psalm 27

De dichter van Psalm 27 zoekt Gods aangezicht. Ik wil U beter leren kennen. Door genade kom je erachter dat het vooral God is die jou zoekt. Wie gegrepen is door God, gaat verder op het smalle pad. Het verlangen… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Jesaja 45:15

Jesaja wijst op Gods verborgenheid, waar de zonde van Israël oorzaak van is. God heeft daar pedagogische redenen voor: Hij wil ons iets leren. Hij blijft trouw, ondanks de ontrouw van het volk. God blijft zich de ‘God Israëls’ noemen…. Verder lezen →

Ds. M.C. Batenburg – Job 3/4/6 (‘Troost’)

Ds. M.C. Batenburg (Gouda) Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 5 november 2017, 17 uur Schriftlezing: Job 3:1-13 (daarna zingen Psalm 69:1, Job 4:1-9, 12-17 en Job 6: 1-21. Tekst/kernwoord: troost (goede en slechte troost).   Gemeente van Christus, Reizigers en kooplieden… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen