Tag Titus

Ibrahim Ag Mohamed – Titus 3:3

In de zendbrief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Titus schrijft hij over de betrouwbaarheid van het Evangelie: dit is een getrouw woord. Wat kunnen we in deze wereld vertrouwen, wat staat werkelijk vast?! Tegen de achtergrond van… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Titus 2:14

In het Avondmaal zien we wat Jezus voor ons gedaan heeft: Zijn leven gegeven voor zondaars. Hij kocht ons, omdat wij van nature niet aan Hem toebehoren. Hij kocht geen ‘schone’ mensen, maar zondaren die gereinigd moeten worden. Christus doet… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Titus 2 vers 11-14

Tussen de twee verschijningen van Jezus Het onderwijs over de leer der godzaligheid is gefundeerd op de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen. Paulus beveelt Titus om dit te leren en onderwijzen. De opgave van een… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen