Preekaantekeningen

Tag

tien geboden

dr. P. Masters – Exodus 20:15-17

Christelijke gerechtigheid Bij de heiliging van de gelovigen staan Gods Tien geboden [Exodus 20] die Hij op Horeb heeft gegeven centraal. Niet als de weg tot de zaligheid, als dat met het houden van Gods geboden de zaligheid verdient kan… Lees verder →

dr. P. Masters – Exodus 20:12-14

Zoeken naar heiligende wetten In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om de heiliging van de Zijnen. Jezus’ gebed als Hogepriester bevat de woorden ‘heilig hen door Uw Waarheid’. Gods Woord is de waarheid, in de Tien geboden [Exodus 20] is… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 17:17

Heiliging in de waarheid van God In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de eeuwige Zoon van God, tot Zijn Vader om de heiliging van de Zijnen zo is in Johannes 17 opgetekend. De heiliging van de christenen is in de… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Exodus 32:1-16

Het volk Israël kiest voor een zichtbare god, een afgod. Aäron brengt als ambtsdrager het volk op een dwaalspoor. Op de beslissende momenten kiest Israël voor zichzelf. Afgodendienst is buigen voor je eigen ik en het werk van je eigen handen…. Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (1/3)

Het huwelijk is een geschenk van God. Adam kreeg Eva, als gelijke, als hulp tegenover. In het huwelijk is de geestelijke eenheid het belangrijkste en de lichamelijke eenheid is daar een beeld van. De kerk is tegen samenwonen omdat het… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen