Tag tien geboden

ds. W.F. ‘t Hart – Heidelbergse Catechismus zondag 39

Het eerste gebod met een belofte is het gebod om vader en moeder te eren. Kinderen worden opgeroepen om hun ouders gehoorzaam te zijn, dat is de wil van God. Ouders hebben gezag maar geen absolute macht over kinderen. Kinderen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Exodus 20:15-17

Christelijke gerechtigheid Bij de heiliging van de gelovigen staan Gods Tien geboden [Exodus 20] die Hij op Horeb heeft gegeven centraal. Niet als de weg tot de zaligheid, als dat met het houden van Gods geboden de zaligheid verdient kan… Verder lezen →

dr. P. Masters – Exodus 20:12-14

Zoeken naar heiligende wetten In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om de heiliging van de Zijnen. Jezus’ gebed als Hogepriester bevat de woorden ‘heilig hen door Uw Waarheid’. Gods Woord is de waarheid, in de Tien geboden [Exodus 20] is… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 17:17

Heiliging in de waarheid van God In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de eeuwige Zoon van God, tot Zijn Vader om de heiliging van de Zijnen zo is in Johannes 17 opgetekend. De heiliging van de christenen is in de… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Exodus 32:1-16

Het volk Israël kiest voor een zichtbare god, een afgod. Aäron brengt als ambtsdrager het volk op een dwaalspoor. Op de beslissende momenten kiest Israël voor zichzelf. Afgodendienst is buigen voor je eigen ik en het werk van je eigen handen…. Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (1/3)

Het huwelijk is een geschenk van God. Adam kreeg Eva, als gelijke, als hulp tegenover. In het huwelijk is de geestelijke eenheid het belangrijkste en de lichamelijke eenheid is daar een beeld van. De kerk is tegen samenwonen omdat het… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen